nieuws

Zuiver water ingezet tegen oceaanwater

bouwbreed

Orange County in Californië injecteert per dag 140 miljoen liter gezuiverd water in de bodem als barrière tegen het binnendringende zeewater.

De Orange County Water District prijst het project aan als de grootste en meest geavanceerde waterzuiveringsinstallatie ter wereld.
Het nieuwe Groundwater Replenishment System heeft 500 miljoen dollar gekost en kan per dag 280 miljoen liter gezuiverd rioolwater omzetten in drinkwater. De helft van het water wordt in percolation ponds (filtratiereservoirs) gepompt van waaruit het in de aquifer sijpelt. Daaruit haalt Orange County zijn drinkwater. De andere helft wordt op strategische plekken in de grond geïnjecteerd om daar een barrière te vormen tegen zout oceaanwater.
Orange County, een gemeente met 3 miljoen inwoners, ligt in een zeer droog gebied bij Los Angeles. Al jarenlang importeert de gemeente een fors deel van het drinkwater via kanalen en aquaducten uit het noorden van Californië en uit de Colorado rivier. Door het oppompen van water voor de landbouw was de grondwaterspiegel al 50 jaar geleden zo ver gezakt dat het zoute water van de oceaan onder de bodem van Orange County doordrong. Dit betekende ook dat de drinkwatervoorraden van het gebied begonnen te verzilten.

Microfiltratie

In 1972 bouwde Orange County Factory 21, een toentertijd revolutionaire zuiveringsinstallatie die water zuiverde met omgekeerde osmose en dit in de grond injecteerde. De capaciteit van deze installatie bleek op de lange duur onvoldoende om het zeewater tegen te houden. Daarom werd vier jaar geleden besloten een veel grotere en geavanceerdere drinkwaterzuivering te bouwen.
Het nieuwe Groundwater Replenishment System (GWR) ontvangt water (circa 280 miljoen liter per dag) van een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de GWR installatie wordt dit water achtereenvolgens gezuiverd met microfiltratie, omgekeerde osmose en UV-belichting onder toevoeging van waterstofperoxide. Het resultaat is een product dat bijna de kwaliteit heeft van gedistilleerd water. Om te voorkomen dat dit water in de grond mineralen oplost, moet er kalk aan worden toegevoegd. De kostprijs van het water is ongeveer gelijk aan het water dat nu (met hoge energiekosten) wordt geïmporteerd uit andere delen van Californië.
Californië en de overige delen van het Amerikaanse zuidwesten kampen al sedert 2000 met aanhoudende droogte. Omdat er minder sneeuw valt in de bergen voert de Colorado rivier – de levensader van dit gebied – veel minder water aan dan men gewend is. Dit betekent dat overal in het zuidwesten wordt gezocht naar nieuwe methoden op drinkwater te winnen en rioolwater te recyclen.

Reageer op dit artikel