nieuws

Wonen en werken op Soesterberg

bouwbreed

Berekeningen tonen aan dat op de vliegbasis Soesterberg tussen 1000 en 1400 woningen moeten komen en 8 tot 12 hectare bedrijventerrein om de kosten te dekken. Van de 500 hectare wordt 300 hectare teruggegeven aan de natuur.

Berekeningen tonen aan dat op de vliegbasis Soesterberg tussen 1000 en 1400 woningen moeten komen en 8 tot 12 hectare bedrijventerrein om de kosten te dekken. Van de 500 hectare wordt 300 hectare teruggegeven aan de natuur.
Het is een eerste aanzet van de herontwikkeling van het vliegveld. De eerste kostenraming komt uit op 60 tot 75 miljoen euro. Dat bedrag is nodig voor aankoop en sloop van een groot deel van de honderd gebouwen, een omvangrijke sanering onder meer van kabels en leidingen en de herinrichting met wegen en paden.
De provincie Utrecht, met Zeist en Soest verantwoordelijk voor de herinrichting, koopt 380 hectare van Defensie. Op 1 januari 2009 vertrekt de laatste helikopter. Dat is een jaar later dan gepland, omdat de bouw op vliegbasis Gilze-Rijen is vertraagd. Op de resterende 120 hectare blijft Camp New Amsterdam en komt het Nationaal Defensiemuseum.

Reageer op dit artikel