nieuws

Werknemers meer tevreden over loon

bouwbreed

De laatste jaren is de tevredenheid over de lonen op de bouwplaats toegenomen. Dit blijkt uit de najaarsenquête onder werknemers van het EIB. Op de vraag ‘hoe tevreden bent u over de hoogte van uw loon?’ gaf in 2007 ruim 55 procent aan tevreden of zeer tevreden te zijn, in 2005 was dit nog 47,5 procent. Het aandeel dat (zeer) ontevreden is met het loon is in 2007 afgenomen naar 20,5 procent. Nog altijd één op de vijf werknemers vindt dat hij te weinig verdient.

De laatste jaren is de tevredenheid over de lonen op de bouwplaats toegenomen. Dit blijkt uit de najaarsenquête onder werknemers van het EIB. Op de vraag ‘hoe tevreden bent u over de hoogte van uw loon?’ gaf in 2007 ruim 55 procent aan tevreden of zeer tevreden te zijn, in 2005 was dit nog 47,5 procent. Het aandeel dat (zeer) ontevreden is met het loon is in 2007 afgenomen naar 20,5 procent. Nog altijd één op de vijf werknemers vindt dat hij te weinig verdient.
Uit het onderzoek kwam bovendien duidelijk naar voren dat werknemers die boven op het cao-loon een vaste of wisselende toeslag krijgen, vaker tevreden zijn en veel minder vaak ontevreden. Opvallend is dat ook onder de werknemers met alleen een cao-loon het percentage dat (zeer) tevreden is, is toegenomen. Deze steeg van 41 procent in 2005 tot 52 procent in 2007.
Een verklaring voor de toegenomen tevredenheid onder alle bouwplaatsmedewerkers, en in het bijzonder onder de mensen die exact het cao-loon verdienen, zou kunnen zijn dat zij in een hogere functiegroep zijn ingeschaald. Dit heeft echter maar op kleine schaal plaatsgevonden en is daarmee geen verklaring. Wel is het zo dat de cao-lonen in de bouw (zoals blijkt uit cijfers van het CBS) in de periode 2005-2007 zijn gestegen met bijna 5 procent.
Blijkbaar hebben de bouwwerknemers de stijging van het loon gewaardeerd. Toch is nog steeds één op de vijf werknemers niet tevreden met zijn salaris. Hier kunnen werkgevers op inspelen. Weliswaar is het een feit dat de tevredenheid met het werk niet alléén wordt bepaald door het loon. Het is echter ook een feit dat loontevredenheid een belangrijke rol speelt. Vooral in een tijd waarin het verkrijgen van personeel lastig is, kan het bouwbedrijfsleven zich geen vertrek van werknemers permitteren. Loontevredenheid is daarbij een factor om in de gaten te houden.

Reageer op dit artikel