nieuws

Weer wat geleerd

bouwbreed

Stel het onvoorstelbare: u mag op bezoek bij één van de leden van het kabinet. Ongeacht welke minister. Dan is het raadzaam niet af te spreken op 3 of 5 november. Want nu al staat vast dat de meeste bewindslieden die dagen niet kunnen. Niet beschikbaar zijn zij dan vanwege de oefening Waterproef, een opzetje van de Taskforce Management Overstromingen onder leiding

Stel het onvoorstelbare: u mag op bezoek bij één van de leden van het kabinet. Ongeacht welke minister. Dan is het raadzaam niet af te spreken op 3 of 5 november. Want nu al staat vast dat de meeste bewindslieden die dagen niet kunnen. Niet beschikbaar zijn zij dan vanwege de oefening Waterproef, een opzetje van de Taskforce Management Overstromingen onder leiding
van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Een nationale test bedoeld om bestuurlijk en operationeel Nederland, inclusief het leger, voor te bereiden op een mogelijke overstroming. Dat de oefening geen
overbodige luxe is, bleek onlangs uit interviews in enkele media van Jan Franssen zelf en van taskforce lid Gerard Doornbos, dijkgraaf te Leiden. Want, zo waarschuwden beide mannen, politici en bestuurders gaan nog veel te nonchalant om met de rampenscenario’s bij overstromingen.
Franssen, voorzichtig: bij vorige rampenoefeningen (Bonfire en Voyager) bleek er van alles mis met de communicatie. En: de voorlichting aan de bevolking kan een stuk efficiënter. Doornbos, geërgerd: “evacueren voor een superstorm wordt een chaos. Want wie neemt dan de beslissing tot evacueren? Onbekend.
En als er toch geëvacueerd moet worden, waar moeten mensen dan heen en hoe? Niet geregeld!”
Alles goed en wel, zo’n oefening op papier maar wordt het dan ook niet eens tijd om ons, gewone burgers, bij de hand te nemen? Ons, nu we nog droog staan, zonder onnodige paniek met andere woorden, meer te wijzen op de risico’s van dijkdoorbraken en welke voorbereidingen wij minimaal zelf kunnen treffen.
Illustratief voor alle onwetendheid was de reactie van Franssen op de vraag of hij zelf wist er goed aan te doen altijd enkele liters drinkwater in voorraad te hebben. Neen, dat advies kende de voorzitter van Taskforce niet. Weer wat geleerd.
Terwijl wat-te-doen-bij-overstroming informatie er wel is. Getuige onderstaande adviezen van een willekeurige gemeente langs de IJssel. Niet alleen voorraden water, voedsel en medicijnen dienen in huis te zijn maar ook zaken als een radio op batterijen (vanwege de rampenzender), een zaklamp, waterdicht verpakte lucifers, een gereedschapset, contant geld, kopieën van identiteitspapieren, reservesleutels van huis en auto, plattegrond van de omgeving en een lijst met mogelijke schuiladressen.
Bij evacuatie geldt: sluit gas, water en licht af, neem alleen hoognodige zaken mee, sluit de woning af en controleer of ook de buren weggaan. Draag stevige schoenen en dichte kleding. En: gaat u met de auto, bereidt u dan voor op langdurige filevorming.
Is het een idee om in november van alle deelnemers aan Waterproef vóóraf te eisen dat zij ook persoonlijk hun zaken op orde hebben. Als voorbeeld voor de rest van het land. Nova, Netwerk of Hart van Nederland komen in die eerste week van november maar al te graag bij een minister thuis de proef op de som nemen.

Reageer op dit artikel