nieuws

Vogelaar legt tijdbom onder wijkaanpak

bouwbreed

Met haar besluit de corporaties te trakteren op een heffing van 75 miljoen euro legt minister Ella Vogelaar een tijdbom onder de aanpak van de probleemwijken. De bouw krijgt daar nog veel last van.

De move van Vogelaar is ronduit regentesk. De actie getuigt van wantrouwen jegens gemeenten en de corporatiewereld. Zij laadt een grote verantwoordelijkheid op haar schouders omdat daardoor op zijn minst de aanpak van de wijken vertraagd zal worden.
De Arnhems wethouder Sander van Bodegraven, in zijn functie van voorzitter van de fysieke peiler van de 27 grote gemeenten in ons land, heeft al laten weten het besluit van de heffing teleurstellend en onverstandig te vinden. Hij verwacht dat dit de onderhandelingen tussen corporaties en gemeenten kan schaden. En dat is jammer, want juist op lokaal niveau moeten de plannen voor de wijken worden uitgevoerd. De corporaties met bezit in de probleemwijken moeten zoals afgesproken in tien jaar tijd 2,5 miljard investeren. Corporaties daarbuiten moeten in die tijd 750 miljoen ophoesten om de onrendabele toppen van hun collega’s in de probleemwijken te financieren.
Het ingrijpen van Vogelaar zal het enthousiasme voor de plannen bepaald geen goed doen. Verwacht wordt dat de corporaties de onderhandelingen met de gemeenten op een laag pitje zullen zetten in afwachting van de definitieve regeling. Zelfs is niet uit te sluiten dat een juridische strijd gaat ontbranden tussen de rijksoverheid en de corporaties.
Vogelaar heeft tot de heffing besloten omdat uit berekeningen zou zijn gebleken dat het Aedes-voorstel niet de benodigde 750 miljoen opbrengt. Wat ligt er dan meer voor de hand dan verder praten en garanties zien te krijgen dat het benodigde geld wel binnenkomt. Op deze manier ingrijpen is wel het laatste waar de minister aan had moeten denken. Vogelaar heeft in ieder geval bereikt dat de volkshuisvestingssector behoorlijk in beroering is. Aedes en corporaties zijn boos, gemeenten teleurgesteld. De bouw heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden. Dat is opmerkelijk omdat het gaat om een miljardeninvestering die nu op losse schroeven staat.

Reageer op dit artikel