nieuws

Verkoop nieuwe huizen ingezakt

bouwbreed

Vorig jaar is een slecht jaar geweest voor de markt van nieuwe koopwoningen. Oorzaak is voor een belangrijk deel de kredietcrisis.

“Het aantal woningverkopen lag in 2007 13 procent lager dan in 2006. Heijmans deed het nog goed met maar 5 procent minder verkopen”, vertelde Heijmans-topman Guus Hoefsloot bij de presentatie van de jaarcijfers. Deze afname is het gevolg van de gestegen hypotheekrente, strengere hypotheekcriteria van de banken als gevolg van de kredietcrisis en een dalend consumentenvertrouwen.
Hoefsloot wees erop dat het fenomeen zich vooral buiten de Randstad voordoet. Binnen de Randstad blijft de vraag onveranderd hoog en zetten ook de prijsstijgingen zich door. Dat laatste is het gevolg van het nog steeds achterblijvende aanbod door vertragingen in ruimtelijke-ordeningsprocedures en een tekort aan bouwlocaties. Op korte termijn verwacht Heijmans geen veranderingen in dit beeld dat wel zichtbaar is in de orderportefeuille van de vastgoedpoot.
De Heijmans-baas wees in dit verband op de toenemende bouw in stedelijk gebied waar vaak noodgedwongen veel appartementen worden gebouwd, terwijl er daar veel van zijn en de vraag zich juist toespitst op grondgebonden woningen. Daardoor stagneert ook de doorstroming, waardoor starters weer moeilijk aan de bak komen.

Starterswoningen

Hoefsloot signaleert met andere ontwikkelaars dat de bouw van starterswoningen moeizaam gaat vanwege de hoge grondkosten. “Dat is de reden waarom wij starterswoningen op maat produceren die passen binnen de beurs van bepaalde groepen starters. Daarnaast zijn er corporaties die financieringsmodellen voor starters hebben”, aldus Hoefsloot.
Hij is overigens wel tevreden over de vastgoedpoot. De onverkochte kantoren zijn inmiddels van de hand gedaan, waardoor die niet langer op de balans drukken.
> ECONOMIE 6

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels