nieuws

Twee pilotprojecten dijkbewaking

bouwbreed

Met de 45 miljoen euro die overheid en bedrijfsleven tot 2012 gezamenlijk in de bescherming tegen water stoppen wordt al dit jaar een tweetal pilotprojecten gefinancierd.

De waterschappen Groot Salland en de Brabantse Delta gaan bekijken of dijken kunnen worden uitgerust met technieken die voortkomen uit het project IJkdijk in Oost-Groningen. Dat vertelt Harm Aantjes van kennisinstituut Deltares. “Het project Flood Control 2015 steunt op vier pijlers. Ten eerste willen we inzicht in de actuele stand van het water en de waterkeringen. Vervolgens willen we real-time voorspellingen over risico’s van hoog water kunnen doen. Ten derde willen we exact kunnen bepalen waaruit een eventuele dreiging bestaat en welke maatregelen we dan moeten nemen. De laatste pijler noem ik ‘techniek helpt mensen’. Dan denk ik aan gaming en high-tech controlekamers.” Flood Control 2015 wil met de opgedane kennis beter kunnen inspelen op “een veranderd veiligheidsdenken in de toekomst.”

Reageer op dit artikel