nieuws

Strikte zelfcontrole op Greenfieldtraject

bouwbreed

“Liefst komen we uit bij een geïntegreerd contract, waarbij de aannemers ook een groot deel van de ontwerpen voor hun rekening nemen. De bouwcombinatie kan hiervoor zonodig de door ProRail erkende ingenieursbureaus inschakelen”, zegt projectmanager Jaap Balkenende. “Als een overkoepelend contract ongunstig uitpakt, vallen we terug op een scenario van drie afzonderlijke pakketten. Spoor, geluidsschermen en bovenleiding zullen in een afzonderlijk contract worden ondergebracht. Andere pakketten vormen dan de tractie- en energiesystemen en apart daarvan het veiligheidssysteem. Het veiligheidssysteem wordt een combinatie van het in Nederland gebruikelijke systeem en het Europese ERTMS-systeem.

“Liefst komen we uit bij een geïntegreerd contract, waarbij de aannemers ook een groot deel van de ontwerpen voor hun rekening nemen. De bouwcombinatie kan hiervoor zonodig de door ProRail erkende ingenieursbureaus inschakelen”, zegt projectmanager Jaap Balkenende. “Als een overkoepelend contract ongunstig uitpakt, vallen we terug op een scenario van drie afzonderlijke pakketten. Spoor, geluidsschermen en bovenleiding zullen in een afzonderlijk contract worden ondergebracht. Andere pakketten vormen dan de tractie- en energiesystemen en apart daarvan het veiligheidssysteem. Het veiligheidssysteem wordt een combinatie van het in Nederland gebruikelijke systeem en het Europese ERTMS-systeem.
Zoals gezegd heeft een integraal contract de voorkeur. Maar we hebben een terugvalscenario achter de hand”.
Bij de aanbesteding van de Hanzelijn gaat ProRail weer een stapje verder dan bij de Betuweroute. De opdrachtgever vraagt de aannemers dit keer zelf aan te geven hoe zij wil aantonen dat ze voldoet aan de contracteisen. Bij voorgaande projecten hield ProRail de verificaties van de eisen nog in eigen hand. Voorzichtig peinst Balkenende al om ook de trein-baanintegratie onderdeel te maken van het integrale bovenbouwcontract. Zo wordt de aannemer verantwoordelijk voor de goede werking van het hele vervoerssysteem.
ProRail verwacht dat marktpartijen gretig op de aanbesteding van de bovenbouw af komen. Wie het karwei bemachtigt, kan immers tot in 2011 stevig aan het werk.
Balkenende: “Of de markt momenteel erg lastig is? Onze ramingen zijn niet gebaseerd op de korte termijn. Schommelingen bestaan altijd. Daar proberen we met verstand mee om te gaan.”
Volgens Balkenende maakt de introductie van het aspect duurzaamheid het contract extra aantrekkelijk. “Een aantal grote partijen wil concreet werk maken van duurzaam bouwen. Aannemers zoeken naar kansen op ervaringen. In de toekomst zal duurzaamheid een belangrijk onderscheidend element worden”.
Op diverse plaatsen tussen Lelystad en Zwolle gaan op het traject van de Hanzelijn al volop de handen uit de mouwen. Ballast Nedam werkt in hoog tempo aan de straks 790 meter lange tunnel onder het Drontermeer.
Op www.hanzelijn.nl zijn de vorderingen via een webcam continu te volgen. De eerste 300 meter zijn al gebouwd. Wekelijks komt de bouwer 25 meter dichter bij de overkant.
De aanleg van de onderbouw tussen de Drontermeer-tunnel en het noorden van Lelystad is al driekwart jaar in uitvoering bij BAM en Van Oord. Aan de andere kant van de lijn, tussen de tunnel en Zwolle, is Dura Vermeer al een half jaar druk in de weer.
De combinatie van Welling, Züblin en Donges staat in de startblokken om te beginnen met de rode spoorbrug over de IJssel. Om de vogels in de uiterwaarden te ontzien, oefenen de bouwers nog even geduld.
De op bestaand spoor te verrichten werkzaamheden in Lelystad zijn ondergebracht in een geïntegreerd contract voor de onder- en bovenbouw. Splitsing van het werk zou alleen maar tot vertraging geleid hebben.
De opdracht onder meer het station uit te breiden ligt in handen van MNO Vervat en TBI-dochter Haverkort Voormolen. Eind 2012 moeten de eerste reizigers het spoortraject tussen de provinciehoofdsteden Lelystad en Zwolle met een snelheid van 200 kilometer per uur in 30 minuten kunnen afleggen.

Reageer op dit artikel