nieuws

Spoorwissels steeds minder krakkemikkig

bouwbreed

Het aantal wissels met lichte gebreken op het spoornet is afgenomen van 1800 naar 1100. Dit meldde minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat gisteren aan de Tweede Kamer.

In november bleek nog dat 1800 van de 6000 wissels die het Nederlandse spoor telt, niet in orde waren. De bewindsman sprak in de Kamer van een onacceptabel hoog aantal. Van een acuut gevaar was er volgens hem echter geen sprake. De wissels waren niet zo onveilig dat er niet overheen gereden kon worden.
Eurlings uit in zijn brief opnieuw kritiek op ProRail. Onderzoek door de Inspectie Verkeer en Waterstaat wijst volgens hem uit dat de spoorbeheerder bij de beoordeling van de wissels te veel uitgaat van het oordeel van uitvoerend personeel in plaats van objectieve criteria te hanteren. Dat komt een controleerbare manier van werken niet ten goede. Eurlings wil dat aan het begin van volgend jaar 95 procent van alle spoorlijnen aan de geldende veiligheidsnormen voldoen.
ProRail werkt nu een betere werkwijze voor het onderhoud van de wissels uit. Volgens de bewindsman moet die op 1 oktober volledig in gebruik zijn.

ICT

ProRail is op dit moment bezig met een technische inhaalslag. De beschikbaarheid van ict-systemen heeft daarbij – volgens de spoorbeheerder – veel aandacht. Het accent wordt daarbij verlegd van individuele systemen naar het gehele ict-plaatje. ProRail verwacht dat per half 2008 de computersystemen op de verkeersleidingsposten zijn gestandaardiseerd, gemoderniseerd en dubbel uitgevoerd. Een (dubbel) nationaal computercentrum, waarin de ict-systemen worden geconsolideerd, moet in 2010 klaar zijn.

Reageer op dit artikel