nieuws

Provinciehuis weer aanb esteed

bouwbreed

Over drie maanden vindt de aanbesteding van de bouw van het nieuwe provinciehuis in Leeuwarden opnieuw plaats. Dit hebben Gedeputeerde Staten van bekendgemaakt.

Vorig jaar mislukte de aanbestedingsprocedure toen eerst Van Wijnen en daarna BAM en Heijmans zich terugtrokken. De bouwbedrijven hadden een aantal bezwaren. Zo vonden zij een budget van 61 miljoen euro veel te weinig voor het plan van eisen, er zou bovendien nauwelijks ruimte zijn voor eigen inbreng en risico’s zouden worden afgewenteld op de bouwers.
De provincie gaat het werk nu in tweeën splitsen: de bouw van het provinciehuis en die van een parkeergarage.
Volgens de provincie kunnen zo meer aannemers meedingen en neemt de concurrentie toe. Ook mogen ze zelf varianten indienen, binnen het program van eisen. De bouw wordt gegund aan de bouwer die economisch het voordeligst inschrijft. Daarbij wordt niet alleen op de laagste prijs, maar ook op de kwaliteit en tijdsspanne gelet.

Gunning

In oktober wordt duidelijk voor hoeveel geld de nieuwbouw kan worden aanbesteed en wordt de opdracht gegund. Eind dit jaar moeten dan sloop en nieuwbouw beginnen. Na de zomer van 2011 dient het werk te zijn opgeleverd.
De provincieambtenaren vinden momenteel onderkomen in een verbouwd expeditieknooppunt bij het Leeuwarder station. Over die tijdelijke huisvesting ontstond vorig jaar oktober beroering. Uit een accountantsonderzoek bleek dat de verbouw ten onrechte niet Europees was aanbesteed.

Reageer op dit artikel