nieuws

Project Nieuw Zaailand miljoenen duurder

bouwbreed Premium

Het Project Nieuw Zaailand in Leeuwarden valt naar verwachting 10 tot 20 miljoen euro duurder uit dan vooraf werd geraamd. Dit bevestigen enkele raadsleden.

Definitief ontwerp binnenkort gereed
Het college van B en W van Leeuwarden geeft in een brief aan de gemeenteraad voor het eerst toe dat van een kostenoverschrijding sprake is.
Begin januari stapte het Fries Museum uit de samenwerkingsovereenkomst, omdat het een subsidiedeadline van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) van 5 miljoen euro niet zou halen. Reden was dat de verdieping van de parkeergarage meer tijd vergde.
Sinds die tijd ligt al het voorbereidende werk, zoals de verplaatsing van leidingen en kabels, stil.
Het project Nieuw Zaailand omvat de geplande bouw van een nieuw Fries Museum op het Wilhelmina­plein (Zaailand) de bouw van terraswoningen en een winkelslurf. In totaal betreft het een investering van 114,5 miljoen euro.

Onderzoek

Volgens B en W wordt het definitieve ontwerp binnenkort afgerond. Daarna wordt het bestek opgesteld. Nader grond-, geotechnisch en geohydrologisch onderzoek wordt momenteel verricht naar de uitbreiding van de parkeergarage, waarop de winkels gebouwd zullen worden.
Alle contractpartijen, de gemeente, het Fries Museum, Achmea Vastgoed en IPMMC Vastgoed werken aan een nieuwe projectplanning. Die moet in april klaar zijn. Dan wordt ook bekend hoe groot de budgetoverschrijding zal zijn.

Reageer op dit artikel