nieuws

Poging zoute wellen te dichten

bouwbreed

Het hoogheemraadschap Rijnland gaat in het Groene Hart op experimentele wijze proberen wellen te dichten die zout water naar de oppervlakte doorlaten.

Bij het dichten van de wellen komen twee technieken in beeld die in de bouw hun nut al hebben bewezen, maar die in een natuurlijke omgeving nog niet eerder werden toegepast. Bij dit experiment werkt het schap samen met TNO en Deltares (voorheen Geo Delft), die ook de uitvoering voor hun rekening nemen.
Bij de eerste methode wordt het gat in de ondergrond gedicht met snel uithardende injectiegel zoals aannemers gebruiken om grondwater in bouwputten tegen te gaan. Volgens expert Perry de Louw van Deltares komen voor gebruik in de polder polyethanen of een mengsel van bentoniet en cement in aanmerking.
De tweede methode is biosealing. Daarbij worden voedingsstoffen in de bodem geïnjecteerd die ervoor zorgen dat van nature aanwezige bacteriën de lekken dichten. Deze techniek werd met succes toegepast bij onder andere het aquaduct voor de hsl onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer.
De experimenten staan voor dit voorjaar gepland op drie plaatsen in de Noordplaspolder bij Rijnwoude en de Middelburgsepolder bij Boskoop. Kwekers hier en elders in het Groene Hart ondervinden in toenemende mate problemen met de verzilting van het grondwater en het water in de sloten. Wellen, zwakke plekken in de ondergrond die op ongeveer 7 meter diepte liggen en zout water doorlaten, veroorzaken ruim 60 procent van de verzilting. Het welslagen van de proefneming is van groot belang, omdat de verwachting is dat de verzilting van het grondwater de komende jaren met nog eens 30 procent toeneemt.
Alle maatregelen die het schap tot nu heeft genomen, zoals het verhogen van het waterpeil in de sloten om de druk op de ondergrond te vergroten, zijn zonder resultaat gebleven. In droge tijden pompt het schap zoet water uit de Hollandse IJssel door de polders, maar deze oplossing biedt op de langere termijn geen soelaas.
De peperdure optie om zoet water aan te voeren vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar Bodegraven via een nieuw te graven kanaal, maakt volgens het schap weinig kans.
De proef waarvoor nu is gekozen kost 355.000 euro. Hoewel rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat in de nabijheid van de afgedichte wellen onmiddellijk nieuwe wellen zullen ontstaan, noemt het schap de proef ‘kansrijk’.

Reageer op dit artikel