nieuws

Plan filebestrijding bouw is mooie nieuwe stap

bouwbreed Premium

Opzienbarend kan je het nieuwe kabinetsplan om files te bestrijden toch wel noemen. Bovendien is het twee in één. De verkeersdruk en daarmee de filedruk nemen op korte termijn zeer sterk af en de uitstoot van CO2zal eveneens scherp kunnen gaan dalen. Een betere bijdrage aan de klimaatproblematiek kan de bouw niet leveren.

Opzienbarend kan je het nieuwe kabinetsplan om files te bestrijden toch wel noemen. Bovendien is het twee in één. De verkeersdruk en daarmee de filedruk nemen op korte termijn zeer sterk af en de uitstoot van CO2zal eveneens scherp kunnen gaan dalen. Een betere bijdrage aan de klimaatproblematiek kan de bouw niet leveren.
Wat wil het geval? De bouw is af van zijn versleten benadering om files te bestrijden met meer asfalt. Het alsmaar breder, nog meer nieuwe wegen en het stapelen van wegen, lijkt hiermee verleden tijd. In plaats daarvan zal de bouw de komende jaren het bouwverkeer drastisch terugbrengen.
Niet alleen wordt er aan gewerkt om bouwmaterialen en -materieel ’s nachts te bezorgen op locatie in plaats van in de vroege ochtendspits en overdag, bovendien wordt er dankzij een ingenieuze interne ‘bank’ voor logistieke transporten voor gezorgd dat vrachtauto’s niet langer leeg terugrijden. Verwachting is dat het percentage lege retourritten zal afnemen tot maximaal 10 procent. De bouw verwacht hiermee de verkeersdruk in de spits met 30 procent te kunnen reduceren. Als klap op de vuurpijl, maar dat is de tweede fase van het plan om de files te bestrijden, wordt er gewerkt aan een systeem om af te komen van de zinloze pendel in de bouw. Uitgangspunt wordt dat arbeidskrachten en onderaannemers gemobiliseerd worden in een gebied dat maximaal een half uur rijden af ligt van het bouwwerk. Als deze tweede fase wordt ingevoerd, levert dat nog eens een daling van de verkeersdruk in de spits op met 10 procent.
Gerekend wordt nog aan de milieueffecten van dit plan. Binnenkort komt het RIVM met cijfers. Maar sowieso zal de uitstoot van CO2sterk dalen, de problematiek van de fijne luchtdeeltjes afnemen en de geluidsbelasting dalen (vooral ook omdat er in de bouw met veel oude vrachtwagens wordt gewerkt). Daarbij zullen er fikse economische effecten zijn voor het wegonderhoud. Vooral het vrachtverkeer zorgt er voor dat rechterrijbanen systematisch te zwaar belast worden en frequenter moeten worden onderhouden. Minder vrachtverkeer betekent ook dat het onderliggende wegennet minder te lijden heeft. Ook hier wordt aan gerekend. Tenslotte zal de verkeersveiligheid toenemen door de afname van vrachtverkeer. Met dit nieuwe plan zet de bouwsector een mooie nieuwe stap in het vernieuwingsproces dat sinds de bouwfraude in gang is gezet. Eigenlijk is dit de eerste concretisering van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap dat de bouw in die vernieuwing zo belangrijk vindt. Er wordt niet langer gewezen naar de ander en oplossingen zijn geen vlucht voorwaarts, maar de bouw besluit zelf te veranderen. Dat men zich daarmee een beetje in eigen vlees snijdt (minder bouwproductie) kan evenwel niet opwegen tegen de maatschappelijke voordelen en de verbetering van het imago dat de bouw hiermee bewerkstelligt.

Reageer op dit artikel