nieuws

Offertemaffia

bouwbreed Premium

Cobouw opende op 9 februari met het bericht over de offertemaffia. Deze zou goed zijn voor 5 tot 10 procent van de bouwsom. De bouw is weer een nieuw woord rijker. Opdrachtgevers die worden aangeduid als maffiosi als ze bij meer dan een bouwbedrijf een prijsopgave vragen, die had ik nog nooit gehoord.

Cobouw opende op 9 februari met het bericht over de offertemaffia. Deze zou goed zijn voor 5 tot 10 procent van de bouwsom. De bouw is weer een nieuw woord rijker. Opdrachtgevers die worden aangeduid als maffiosi als ze bij meer dan een bouwbedrijf een prijsopgave vragen, die had ik nog nooit gehoord.
De betiteling kwam van Frens Pries in een boekje ter gelegenheid van zijn openbare les als lector Nieuwe cultuur in de bouwketen aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb de berekening, waarover hij in Cobouwsprak snel opgezocht, maar hij was niet te vinden. Wél wordt op de pagina, waarop de faal- of ruiskosten worden aangestipt gewag gemaakt van een opdrachtgever die voor elk project vijf bouwers om een offerte vraagt. Opgeteld zou dit op het eind van de rit dit 5 tot 10 procent van de kosten van de hele opdracht hebben vergen. Deze kosten zijn op hun beurt onderdeel van de faalkosten en die bedragen zo’n 10 tot 25 procent, corresponderend met een bedrag van jaarlijks tussen 7 en 20 miljard euro. Let vooral op de bandbreedtes. Omdat Frens Pries niet de eerste de beste is en heel wat publicaties op zijn naam heeft, dreigt het gevaar dat de hiervoor genoemde getallen hun eigen leven gaan leiden. Een begin daarvan was al te zien in de column van Luc Dietz vorige week in Cobouw. Die neemt de cijfers voor waar aan.
Voorts kan een onjuiste voorstelling van zaken ook een aanleiding zijn om aan de overige beweringen te twijfelen.
Wat is nu werkelijk de omvang van de kosten voor offertes en dan natuurlijk de offertes die niet tot een opdracht leiden. In de meeste bedrijven zullen deze kosten worden geboekt als Algemene Kosten, de AK. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verricht hiernaar jaarlijks onderzoek. De AK variëren naar bedrijfstype en vooral ook grootte van het bedrijf. De grootte van het bedrijf hangt samen met de ordergroottes en werksoort. De offertekosten bedroegen heel lang rond 1 procent van de totale kosten van bouwbedrijven en komen nu gemiddeld in de buurt van 2 procent. De veranderingen in de bouw en bijvoorbeeld de opmars van d0x26c zijn aan deze stijging debet. Had Frens Pries dit kunnen weten? Het antwoord is bevestigend, want als directeur van het onderzoekbureau Balance 0x26 Result is hij een van de auteurs van de publicatie ‘Algemene Kosten en aanbiedingskosten bij bouwbedrijven’. De publicatie is uitgegeven door Bouwend Nederland-dochter RR Bouw. In de rapportage wordt het cijfermateriaal van het EIB gehanteerd.
Wat is nu de reden om van die wilde berekeningen van faalkosten en nu dus offertekosten te maken en daarna van bijzondere gevallen de standaard te maken? Door bovendien dan percentages los te laten op de totale bouwproductie – vliegen de verspilde miljarden je al gauw om de oren. Ten onrechte dus.

Reageer op dit artikel