nieuws

Normeerder NEN keert zich tegen alarmering via PIN-netwerk banken

bouwbreed Premium

Als een netwerk goed genoeg is om gegevens van een betaalpas te verwerken, mag het dan ook alarmsignalen doorgeven? Certificeerder van beveiligingsvoorzieningen NCP zegt ja; normeerder NEN zegt nee. Beide partijen staan lijnrecht tegenover elkaar.

Elektronische betalingen lopen via het internet; een particulier netwerk, opgebouwd en beheerd volgens de voorwaarden van PIN-beheerder Currence en gecertificeerd door TNO. “Waterdicht en absoluut betrouwbaar”, oordeelt NCP-directeur Tjip Koopmans.
Het betaalsysteem controleert zelf van de ene seconde op de andere of de verbinding tussen de PIN-console en de centrale en nog bestaat. Koopmans: “Het voldoet daarmee ruimschoots aan de normen voor alarmering.” En het spaart bedrijven die al met PIN werken flink wat installatiekosten, berekent hij.
De normen staan nu ook doormelding van een alarm via internet toe, maar alleen als een GPRS-modem de transmissie overneemt zodra de internetverbinding wegvalt. “Ingewikkeld en duur”, meent Koopmans.
Eerder dit jaar verklaarde NCP Certification ‘PIN over IP’ (internetprotocol) ‘minimaal gelijkwaardig’ aan de voorwaarden die de bedrijfstak beveiliging stelt aan het doormelden via een telefoonlijn van een inbraakalarm volgens wat in het jargon AL2 heet.
Systemen die onder deze klasse vallen meten minimaal om de 90 seconden of de verbinding het nog doet. Dat eisen ook de verzekeraars. “Zolang een systeem aan die voorwaarde voldoet is het aan de leden of ze PIN over IP als volwaardig alternatief accepteren”, meldt het Verbond van Verzekeraars die als koepel geen oordeel zegt te hebben over deze technische kwestie.
Die ‘gelijkwaardigstelling’ viel bij NEN echter verkeerd; woordvoerder Monique Bosboom van de normeerder zegt weinig te zien in de eisen voor PIN over IP. “De banken bepalen onderling waaraan PIN-transmissies moeten voldoen; alarmtransmissies moeten aan de Europese normen voldoen. Die worden momenteel aangepast”, voegt ze er met nadruk aan toe.
In de commissie die dat doet zitten onder meer de ondernemersvereniging Vebon die de belangen van de particuliere alarmcentrales behartigt en Uneto-VNI die de installateurs vertegenwoordigt. De commissie wil van gelijkwaardigheid niet weten: PIN over IP is een particuliere ontwikkeling waar geen EN voor staat. Dus niet te vergelijken met bepalingen waar wel EN voor staat en dus niet zonder meer te gebruiken als leidraad.
“Het is inderdaad appels met peren vergelijken”, beaamt Koopmans. “Met ons voorstel voldoen we niet aan de bepalingen van de norm maar wel aan het resultaat ervan.” Om dat resultaat in de vorm van een bedrijfszekere transmissie van alarmsignalen zou het alleen moeten gaan. “Normen lopen altijd achter op de technische ontwikkelingen; er moet eerst iets zijn wil je het kunnen normeren.” Hij noemt de systemen ‘gelijkwaardig’; ieder moet zelf beslissen of dat zo is.

Reageer op dit artikel