nieuws

Nijmegen verliest geding om gunning

bouwbreed Premium

De Arnhemse rechtbank heeft de gemeente Nijmegen verboden een groot rioleringsproject in de stad te gunnen aan bouwbedrijf Gebr. Van Venrooij.

Jacobs Wegenbouw, dat ook meedong naar de opdracht, had bezwaar gemaakt tegen de gunning aan Van Venrooij omdat dat bedrijf uit Weurt nooit eerder een soortgelijk rioleringswerk zou hebben uitgevoerd. En dat was juist nadrukkelijk wel geëist door de gemeente.
Volgens Nijmegen was Van Venrooij eerder betrokken bij twee grote civieltechnische werken, waaronder de aanleg van een snelfietsroute. De onderneming had zich daarom wel degelijk gekwalificeerd voor de klus, aldus de gemeente. Zij wees het bezwaar van Jacobs dan ook af. De wegenbouwer uit Wijchen liet het daar echter niet bij zitten en spande een kort geding aan tegen de gemeente. In de ogen van Jacobs voldoen de opgevoerde referentiewerken van Van Venrooij volstrekt niet aan de geschiktheidseisen. De projecten betroffen immers geen rioleringswerken en kwamen qua omvang niet in de buurt van de door Nijmegen zelf geëiste 1 miljoen euro.
De Arnhemse rechtbank stelde Jacobs in het gelijk. Een poging van de gemeente Nijmegen om het bezwaar van Jacobs niet-ontvankelijk te verklaren omdat deze te laat zou zijn ingediend, liep op niets uit. De wegenbouwer gaf zijn klachten weliswaar buiten de gestelde termijn van veertien dagen door, maar deed dat met goedkeuring van de gemeente zelf, concludeerde de rechter. Hij verplichtte Nijmegen de reeds gesloten aannemingsovereenkomst met Van Venrooij op te zeggen. Volgens advocaat Rob Bleeker van Jacobs is dat inmiddels gebeurd. Hij verwacht dat het werk aan Jacobs zal worden gegund. “Daarover vinden nu gesprekken plaats.”

Reageer op dit artikel