nieuws

Nieuwe norm voor afvoer regenwater binnenkort van kracht

bouwbreed

Leidingen die hemelwater van het dak naar het riool afvoeren, moeten vanaf de tweede helft van dit jaar een ontlastput hebben. Dat is een van de aanpassingen in de nieuwe NEN 3215 die dan van kracht wordt.

De huidige norm stelt zo’n put alleen verplicht bij het samenvoegen van leidingen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater. De vernieuwde norm moet ook de kans beperken dat bijvoorbeeld kruipruimten vollopen, omdat het regenwater nergens heen kan. In de praktijk zal een gemeente de afweging maken of een particuliere eigenaar zelf voor een afdoende afvoer moet zorgen of dat het plaatselijk bestuur een collectieve afvoer laat aanleggen. De verbeterde norm wijst met nadruk op de aandacht die de samenhang vergt tussen de openbare voorzieningen en de particuliere percelen.
In de nieuwe versie van NEN 3215 staat ook hoe de capaciteit van een ‘gesloten’ hemelwaterafvoer kan worden bepaald. Speciale dakafvoeren voeren het regenwater af volgens het natuurkundige principe van de hevelwerking. De benodigde leidingen zijn door de kleine middellijn relatief goedkoop, de reden dat het systeem soms ook als noodafvoer wordt gebruikt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat lichte platte daken instorten onder het gewicht van water dat niet weg kan.

Reageer op dit artikel