nieuws

Nederlanders winnen Europese praktijkprijs

bouwbreed Premium

De beide Nederlandse inzendingen, van Dycore uit Lelystad en van Gardien uit Delft, hebben gisteren een Europese Good Practice Award gewonnen. Thema dit keer was de veiligheid en vooral gezondheid rond tillen op het werk.

Vooral aandacht voor veiligheid en gezondheid rond tillen op het werk

De dubbele winst laat zien dat Nederland in Europees opzicht vooroploopt bij het verzinnen van oplossingen voor tilproblemen. Uit 20 landen waren in totaal 36 inzendingen binnengekomen, waaruit 9 prijswinnaars zijn gekozen.
De Good Practice Award is een initiatief van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. De uitreiking van de prijzen in Bilbao was tevens het slotevenement van de ook in ons land gevoerde campagne ‘Vertil je niet!’, die zich vooral richtte op het voorkomen van spier- en skeletaandoeningen.
Volgens Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap, vormen die het meest voorkomende beroepsgebonden gezondheidsprobleem.
“In de hele Europese Unie heeft bijna een kwart van de werknemers last van rugpijn en ruim een vijfde kampt met spierpijn. In de nieuwe lidstaten is de situatie het slechtst; daar heeft bijna twee vijfde van de werknemers last van deze problemen.” Hij wijst nadrukkelijk op de enorme kostenpost die dat voor het bedrijfsleven oplevert.
Producent van betonnen systeemvloeren Dycore pakte het probleem van de rugbelastende holblokken radicaal aan door het product te veranderen. Bij het intern transport werden van oudsher houten holblokken gebruikt om over de lepels van de heftruck te schuiven. Een zware klus en erg belastend voor de ruggen van medewerkers. In overleg met die medewerkers is besloten in de kunststofschuimen onderlaag van de betonvloer een zodanige uitsparing te maken, dat de lepels van de vorkheftruck daar rechtstreeks in passen.
“Een uitmuntend voorbeeld van bronaanpak en absolute eliminatie van het risico”, aldus de Nederlandse jury die Dycore voor de Europese Award nomineerde. Dat slimme aanpassen van het product was ook voor de Europese jury bepalend.
Bedrijfsfysiotherapeut Leon Gardien keek samen met de gemeente Delft naar het forse ziekteverzuim van 10 procent bij stratenmakers. De oplossing daarvoor bleek te vinden in een ander wijkontwerp. Nieuwe straten werden vaak te smal ontworpen voor kraan- en tilmachines, waardoor handwerk de enige optie was.
Gardien organiseerde een dialoog tussen straatmakers en architecten, die uitmondde in praktische richtlijnen en zijn vastgelegd in een handboek voor de gemeentelijke architecten. Het ziekteverzuim daalde hierdoor tussen 2003 en 2005 naar 3,9 procent. Het succesvolle overleg tussen medewerkers en werkgevers werd op ook op Europees niveau tot Goede Praktijk bestempeld.

Reageer op dit artikel