nieuws

Machinist ziet op scherm of boorpaal goede vorm krijgt

bouwbreed

Elke betonschroefpaal automatisch bemeten en uittekenen. Hylkema Heiwerken uit Kampen gebruikt daar als eerste een systeem van Ecodrie uit Wijchen voor. De machinist ziet op een beeldscherm of de paal die hij maakt de gewenste vorm krijgt. Het systeem zit in de nieuwe funderingsmachine die Ecodrie voor Hylkema bouwt.

De bestelling van de heier uit Kampen omvat twee machines, zegt adviseur Wil Zwartjes van machinebouwer Ecodrie: een schroefboor voor palen tot 19,25 meter lang en een betonpomp die het geboorde gat vult. De pomp is van het Duitse Klein waarvan Ecodrie de Nederlandse importeur is. De machine staat op een gemotoriseerd rupsonderstel dat op de locatie met de funderingsmachine meerijdt.
Bijzonder is de elektronica die beide machines verbindt, een ontwikkeling van Huisman Elektrotechniek uit Druten. “De machinist ziet op het beeldscherm in zijn cabine hoe de pomp het boorgat met beton vult.” Dat gebeurt in de vorm van een lege kolom die geleidelijk volloopt.
De programmatuur berekent de paal aan de hand van het volume, de ingedrongen lengte en de diameter en geeft het resultaat direct weer. Deze gegevens vullen de registratie aan die het systeem al van elke betonschroefpaal maakt.

Stappen

In stappen van telkens 10 centimeter bouwt de elektronica het beeld van de paal op. Zwartjes: “Via zijn scherm ziet de machinist of het boorgat voldoende wordt gevuld en of hij maatregelen moet treffen om insnoering tegen te gaan”; een versmalling die de draagkracht van een in de grond gevormde paal kan verminderen. De diameter wordt bepaald op gegevens over het volume dat de boor schept en de hoeveelheid beton die in het geboorde gat gaat. Alle elektronica ten spijt bepaalt de machinist (nog) in hoge mate de kwaliteit van een betonschroefpaal. De betondruk en de snelheid van storten zijn bepalend.

Tolerantie

“Het getekende beeld is niet helemaal conform de werkelijkheid”, vult Ecodrie-directeur Jacques Bouten aan. “Het meetsysteem heeft een tolerantie van 5 tot 10 procent, wat betekent dat de paal zoveel groter maar ook kleiner kan uitvallen.”
“Dat laatste moet de machinist tot elke prijs zien te voorkomen en dat kan door genoeg beton te gebruiken”, zegt Zwartjes. Ofwel: beter mee dan om verlegen. Bouten kent accuratere meetsystemen met een tolerantie van hooguit 2 procent, maar die zijn volgens hem erg duur. “Het systeem garandeert niet dat de paal er in de grond precies zo uitziet als op het beeldscherm, maar de opdrachtgever krijgt er wel een realistische indruk door.”

Internet

De gegevens gaan via GPRS naar de funderingspagina www.fundie.nl. waar ze tien jaar worden bewaard; de garantieperiode voor funderingspalen. Opdrachtgevers kunnen deze gegevens in de vorm van een Excel-bestand na het intikken van een toegangscode naslaan. De internetpagina geeft de informatie met een vertraging van om en nabij 10 minuten weer. “Dus als de opdrachtgever het wil kan hij zijn project nagenoeg live volgen”, zegt Zwartjes.
De elektronica is gepatenteerd, al biedt dat geen garantie tegen namaak, relativeert Bouten. “Ook de software is na te maken maar dan moet je wel weten waar je naar moet kijken.” Met elektronica en software kan een funderingsmachine via satellietbesturing volledig automatisch en onbemand werken. Wet en regel staan dat echter niet toe en willen dat iemand met verstand van zaken zo’n machine in de gaten houdt. Daar komt bij dat een volledig zelfstandige machine ook een forse investering vergt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels