nieuws

‘Maak einde aan moeras van regels’

bouwbreed

Nederland kan een van de grote winnaars worden van de globalisering als ondernemerschap de ruimte krijgt. Ontbureaucratisering is daarbij een randvoorwaarde.

Alleen landen die ondernemend, flexibel, naar buiten gekeerd en kennisgericht zijn, zullen in het geweld van de globalisering overleven. Dit zei VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in een rede op het congres Nederland 2020 van de ondernemingsorganisatie.
Een veel kleinere, slagvaardige overheid en een daarmee samenhangende verdergaande ontbureaucratisering zijn noodzakelijk. Wientjes hekelde in dit verband dan ook de trage besluitvorming van overheden, het regelmoeras en de veel te ruimhartige inspraak in ons land. “Het is aan ondernemers niet uit te leggen dat zij in een globaliserende wereld steeds sneller moeten besluiten en wendbaar moeten zijn, terwijl de overheid steeds meer tijd nodig heeft om te besluiten. Als het kabinet de moed heeft het moeras van regels en vergunningen en toezichtsystemen echt aan te pakken, stijgt het rapportcijfer van ondernemend Nederland voor dit kabinet”, probeerde Wientjes te verleiden.

Verstarring

Premier Balkenende is het roerend met Wientjes eens, bleek gisteren. Volgens de premier schiet Nederland door in procedures voor het nemen van (infrastructurele) besluiten. Daardoor duurt het te lang voor veranderingen tot stand komen. “We moeten onze besluitvorming redden uit de greep van de verstarring.” Balkenende wil dat Nederland in 2020 bij de meest dynamische en concurrerende landen ter wereld hoort. Dat lukt alleen als het beschikt over het vermogen tot verandering. Lef is nodig, aldus de minister-president.
Wientjes daagde de vakbeweging uit een visie op Nederland in het jaar 2020 te presenteren als mogelijke basis voor een vruchtbaar overleg gericht op de toekomst in ons land. Hij noemde de sterke groei in opkomende economieën de beste bijdrage voor het behalen van de millenniumdoelstelling, ondanks de sociale en milieuproblemen die er het gevolg van zijn.
Het kabinet kan Wientjes betreft een nog hoger cijfer verdienen als het erin slaagt een doorbraak te bereiken in het flexibiliseringsdossier, versoepeling van het ontslagrecht.

Reageer op dit artikel