nieuws

Kilometerheffing zonder openbaar vervoer een fiasco

bouwbreed Premium

Het systeem van kilometerheffing slaagt alleen als het kabinet openbaar vervoer meer betrekt in de plannen. Gebeurt dat niet, dan loopt de invoering gigantisch in de soep.

Dat viel gisteren af te leiden uit een hoorzitting tussen de Tweede Kamer en diverse belangenorganisaties, het bedrijfsleven, overheden, milieuclubs en experts. Volgende week volgt een debat met verkeersminister Eurlings.
Meer transferia voor bussen, meer fietsenstallingen en überhaupt meer openbaar vervoer, was een veelgehoorde kreet. “Als mensen niet willen betalen voor het rijden in de auto, moeten zij wel alternatieven hebben.”
Tjeerd Herrema (gemeente Amsterdam) roemde de stad Stockholm. Daar hebben ze – direct met de invoering van beprijzing – achttien nieuwe buslijnen aangelegd. De VNG vindt het goed dat het kabinet de invoering centraal wil regelen, maar wil wel betrokken worden. “Daar moet Eurlings wel werk van maken”.
De provincies willen een nieuwe belasting invoeren zodra de motorrijtuigenbelasting is afgeschaft. Een derde tot de helft van de provinciale begrotingen komt uit de motorrijtuigenbelasting, zei Marijke van Haaren van het Interprovinciaal Overleg. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, verdwijnt de motorrijtuigenbelasting.
Het IPO voorziet grote financiële problemen. Compensatie is noodzakelijk, bepleitte de koepelorganisatie. De VVD vreest dat de provincies nieuwe belastingen gaan heffen. Het IPO sluit dat niet uit. Gedacht wordt aan een ingezetenbelasting. Het geld van de kilometerheffing moet direct geïnvesteerd worden in infrastructuur, meent Van Haaren.

Aanschafbelasting

De vervoersbranche op haar beurt vindt het maar niets dat het vrachtverkeer als eerste vanaf 2011 een kilometerheffing moet betalen. De doorstroming en de bereikbaarheid worden niet verbeterd.
De roep was gisteren verder wel groot om de aanschafbelasting BPM volledig af te schaffen. De autobranche zoals Bovag, RAI Vereniging en de Vereniging Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA) pleitten nadrukkelijk daarvoor.
Het is de bedoeling van het kabinet dat in ruil voor de heffing de wegenbelasting en BPM verdwijnen. Het gebruik van de auto wordt belast en niet langer het bezit.

Reageer op dit artikel