nieuws

‘Ideeën commissie-Dekker rap uitvoeren’

bouwbreed

Bouwend Nederland hoopt dat het kabinet de voorstellen van de commissie Dekker serieus neemt. Daarbij is ook nog de nodige spoed vereist.

“Als het kabinet besluit om serieus werk te maken van de aanbevelingen van de commissie hebben wij er alle vertrouwen in dat veel knelpunten in het ontwikkel- en bouwproces kunnen worden opgelost”, vindt beleidsmedewerker Pieter Clerx.
De mate waarin de markt daarin een eigen verantwoordelijkheid krijgt te dragen zal voor een belangrijk deel bepalend zijn voor het succes, denkt hij. “Het voornaamste is dat de overheid inderdaad ertoe overgaat om waar mogelijk zoveel mogelijk aan de markt over te laten. Om zich vervolgens te beperken tot de hoofdtaak: het bieden van bescherming aan de burgers op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.”
De ervaringen met de gecertificeerde bouwplantoets, een van de voorlopige aanbevelingen van de commissie onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker, tonen volgens Clerx aan dat marktpartijen zeer wel in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Het idee achter de gecertificeerde bouwplantoets is dat niet alleen de gemeenten maar ook private partijen een bouwplan betrouwbaar en gedegen kunnen toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voorwaarde is dan wel dat deze partij een certificaat heeft gehaald, als bewijs dat zij kundig genoeg is om aan het Bouwbesluit te kunnen toetsen.

Hogere kwaliteit

Uit een praktijkproef is gebleken dat dit daadwerkelijk zal leiden tot een hogere kwaliteit van de bouwaanvragen, minder extra werk, minder kosten en snellere doorlooptijden. Inmiddels zijn de eerste vier certificaten uitgereikt aan Cauberg Huygen, SATIJNplus Architecten, Bureau Nieman en Stroop Raadgevende Ingenieurs.
In die lijn zoekt ook de commissie Dekker naar meer mogelijkheden om de markt in te schakelen, aldus Clerx. “Dat varieert van de gecertificeerde bouwplantoets als nieuwe standaard tot het verlenen van gebiedsconcessies bij gebiedsontwikkeling. Maar daarnaast worden ook de bestaande procedures onder de loep genomen. Bijvoorbeeld de knelpunten rond bestemmingsplannen.”
De eindrapportage van de commissie Dekker wordt dit voorjaar verwacht. Bouwend Nederland hoopt dat de aanbevelingen vervolgens met spoed worden uitgewerkt en in de praktijk kunnen worden gebracht. Clerx: “Met het oog op de invoering van de nieuwe omgevingsvergunning per 1 januari 2009 is enige haast geboden.”

Reageer op dit artikel