nieuws

Groene daken in de strijd tegen verstening

bouwbreed

Veel steden dreigen te verstenen. Met een aantal grote woningbouwprojecten in het vooruitzicht wil de gemeente Breda voorkomen dat dat gebeurt in de nieuw te ontwikkelen stadsdelen. Vegetatiedaken kunnen een tegenwicht vormen. Met het congres ‘Gebakken groen’ van eergisteren wil Breda met de provincie Noord-Brabant het startschot geven voor vergroening van het stedelijk gebied.

Bergen puin en zand zijn alles wat nog rest van de voormalige brouwerij van InBev aan de noordkant van de spoorlijn in Breda. Het is moeilijk voor te stellen dat dit kale terrein, het noordelijk deel van het gebied Drie Hoefijzers, binnen een paar jaar moet veranderen in een soort groen eiland in de stad. Toch is dat wat de gemeente Breda en projectontwikkelaar AM voor ogen hebben.
Terwijl het stedenbouwkundig ontwerp voor het zuidelijk deel aan de andere kant van de spoorlijn al klaar is, moeten de plannen voor het noordelijk deel nog ontwikkeld worden. Ruim twintig vierdejaarsstudenten van Avans Hogeschool kregen de opdracht om ter inspiratie alvast een voorzet te doen voor een groene en duurzame woon- en werkomgeving. Dat leverde zes uitgewerkte plannen in maquettes op met ideeën als: groene daken en groene wanden, zonnepanelen, ondergronds parkeren, kantoorgebouwen die voorzien in hun eigen energievoorziening en een overdekte busbaan met filters om de lucht te reinigen.

Proeftuinen

Lout Visschers van de provincie Noord-Brabant ziet in die plannen zeker elementen die hij kan gebruiken voor het uitvoeringsprogramma ‘Schoon Brabant’. Hierin worden onder meer proeftuinen ingericht om te kijken hoe ecologische maatregelen uitpakken in een woonwijk of bedrijventerrein. “Of het ook economisch haalbaar is, weet ik niet. Ontwikkelaars zijn zo goed in rekenen, die komen er altijd uit.”
Een stuk minder optimistisch is wethouder Wilbert Willems van Breda. “Is er wel draagvlak onder de bevolking voor dit soort maatregelen?”, vraagt hij zich af. Willems ziet de bui al hangen. Bewoners lopen ook niet bepaald warm voor autoluwe woonwijken of onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier, zo ervaart hij keer op keer. “We willen voorkomen dat ze over twee jaar zeggen: leg er maar asfalt overheen.”
Laat zien dat het er mooi uitziet en zorg dat het betaalbaar wordt, dan overtuig je sceptici wel, meent het Tilburgse PvdA-raadslid Tine van de Weyer. Directeur Ed van Tiel van Roof 0x26 Garden, leverancier van groendaksystemen, weet wel zeker dat subsidie kan helpen.
Hij verwijst naar een stad als Stuttgart waar de gemeente de aanleg van groene daken stimuleert door regelgeving en subsidies. Daardoor zijn er in korte tijd veel gemeentelijke gebouwen en huizen voorzien van groene daken. “De overheid moet een belangrijke rol spelen, dan denk ik dat het heel snel gaat.”

Reageer op dit artikel