nieuws

Geïnventariseerd Wassenaar

bouwbreed

Wassenaar beschikt over een grote rijkdom aan monumenten. Som-mige kastelen en buitenplaatsen dateren uit de 19e eeuw en eerder. Rond de vorige eeuwwisseling ontstonden problemen bij de ei-genaren die de exploitatie van de omvangrijke landgoederen niet meer konden financieren. Het betekende de start van exploitatiemaatschappijen, die kavels ont-wikkelden en daar – veelal onder architectuur – een betrekkelijk omvangrijke stroom van nieuwbouwprojecten in de vrije sector deden verschijnen.

Wassenaar beschikt over een grote rijkdom aan monumenten. Som-mige kastelen en buitenplaatsen dateren uit de 19e eeuw en eerder. Rond de vorige eeuwwisseling ontstonden problemen bij de ei-genaren die de exploitatie van de omvangrijke landgoederen niet meer konden financieren. Het betekende de start van exploitatiemaatschappijen, die kavels ont-wikkelden en daar – veelal onder architectuur – een betrekkelijk omvangrijke stroom van nieuwbouwprojecten in de vrije sector deden verschijnen.
De periode 1900-1965 – met een onderbreking door de Tweede Wereldoorlog – leverde interessante monumenten op. Wie aan Wassenaar denkt, denkt aan villa’s, deftige landhuizen in een parkachtige omgeving. En mis-schien ook wel aan de ozb, maar dat is weer een ander verhaal. Die veelal onder architectuur tot stand gekomen monumenten zijn inmiddels door een werkgroep geïnventariseerd en beschreven in een publicatie waarin ook tien architecten die in de periode 1900-1965 een stempel drukte op de woningbouw in Wassenaar afzonderlijk zijn geportretteerd. Opvallend genoeg gaat het hier – naast landelijk bekende architecten en stedenbouwers als Berlage, Kloos, Dudok, Kropholler en Rietveld – om personen die een belangrijk deel van hun leven ge-woond hebben in Wassenaar en daar ook hun belangrijkste pro-jecten realiseerden. Dolf Broese van Groenou, afkomstig uit een welgesteld Indisch plantersgeslacht, is daar een goed voorbeeld van. Zijn oeuvre is beperkt. Vooral in opdracht van zijn gefortuneerde familieleden ont-stonden romantische landhuizen. Sommige daarvan zijn nog te zien, zoals de villa’s Duinauwe en Wulp en Grutto.

Inspiratie

Er zijn ook andere bouwprojecten die – gedeeltelijk – bewaard zijn gebleven. Als sociaal bewogen architect, lid van de Wassenaarse Bouwvereniging, kwamen onder zijn leiding twee sociale woningbouwprojecten kort na de invoering van de Woningwet in 1901 tot stand. Het gaat om de wijken Oostdorp en Kerkehout, die tijdens de crisistijd gebouwd werden en hun inspiratie vonden in het format van de tuinstad. Het ging daarbij niet alleen om woningen, maar ook om wijkvoorzieningen, zoals winkels.

Gedetailleerd

Het boekje met als titel ‘Moderne bouwkunst in Wassenaar 1900-1965′ geeft een gedetailleerd beeld van de rol van de opdrachtgever in relatie tot de architect in die periode. De vele foto’s en de tien biografieën van relatief onbekende architecten als De Clercq, Brandes, Wouda, De Bruijn en Molenaar, laten zien tot welke resultaten dat geleid heeft. Niet alleen in woningen, maar ook in scholenbouw, kerken en complete sociale wijken.

‘Moderne bouwkunst in Wassenaar 1900-1965’

Reageer op dit artikel