nieuws

Geen actie minister Cramer tegen Grenswijziging Limburg

bouwbreed

Het kabinet is vooralsnog niet van plan een stokje te steken voor het plan van Limburg om de gemeentegrens van Roerdalen aan te passen ten gunste van Roermond. In de Tweede Kamer wordt gevreesd dat Roermond flink wil bouwen in het te annexeren gebied.

In een brief aan de Tweede Kamer staat VROM-minister Cramer niet afwijzend tegenover de actie van de provincie Limburg ook al is daar net een gemeentelijke herindeling geweest. De minister kiest daarmee voor een andere koers.

Woningbouw

In de beginjaren negentig hield het Rijk nog een poging van de provincie Limburg tegen om het gebied Leropperveld, een waardevol natuur en cultuurhistorisch gebied, toe te delen aan de Roermond. De gemeente had in die jaren het plan om 1500 woningen in het gebied te bouwen.
Volgens Cramer liggen er echter nu geen formele plannen voor grootschalige woningbouw. Op basis van het huidige provinciale beleid is woningbouw ook niet toegestaan aangezien de provincie het gebied heeft aangewezen als vitaal landelijk gebied, aldus de minister. “Ik heb geen signalen ontvangen dat de provincie Limburg voornemens is het beleid op dit punt te wijzigen.”

Reageer op dit artikel