nieuws

FNV: Huisvesting P olen blijkt bedroevend slecht

bouwbreed

De huisvesting van Poolse arbeidsmigranten is over het algemeen slecht. Volgens FNV Bouw wonen werknemers uit Oost-Europa vaak in te kleine ruimten en betalen ze woekerprijzen.

Het ministerie van VROM en de branchevereniging van woningcorporaties Aedes laten bouwinitiatieven over aan de markt. Uitzendbureaus en gemeenten realiseren daarom zelf woningen om de ergste nood te lenigen.
Uitzendorganisaties regelen dikwijls werk én huisvesting voor Polen. Deze bedrijven bedenken volgens FNV-woordvoerder Anne Pols merkwaardige en voor de huurder peperdure constructies. In relatie tot de grootte van de woonruimte, zijn de huurkosten hoog en sommige uitzendorganisaties verplichten arbeidsmigranten zelfs in de aangeboden woonruimte te blijven. Doen ze dat niet, dan wordt het arbeidscontract verbroken. “Het is een van de manieren, waarop ze worden uitgebuit”, verklaart Pols.
Het ministerie van VROM laat het bouwinitiatief over aan de werkgever die volgens het departement een ‘morele verantwoordelijkheid heeft voor goede huisvesting’. Aedes voert evenmin beleid voor het huisvesten van migrantengroepen.
Bouwinitiatieven komen van diverse lokale partijen. De gemeente Venray wil tijdelijke woningen, winkels, en recreatiefaciliteiten realiseren voor 500 werknemers. Venray koopt hiervoor een mobilisatiecomplex van Defensie. De Noord-Hollandse gemeente Andijk denkt aan de rand van een bedrijventerrein een complex neer te zetten van bedrijfsunits om Poolse werknemers te huisvesten.

Hotel

In het Westland laat uitzendorganisatie NL Jobs chalets bouwen en Groenflex investeert in een tweede hotel. Volgens Pascal van den Broeke van Groenflex móeten ze zelf wel bouwen omdat anderen het nalaten. Manager Jan Willem van der Meer van NL Jobs, kiest voor vier tot vijfpersoons chalets, omdat de Polen zo meer privacy hebben. Beide ontwikkelaars denken de nieuwe accommodaties de komende jaren wel vol te krijgen. Is het niet met Polen of Bulgaren dan wel met Groningers of Friezen. Het hoeven niet per se (buitenlandse) arbeiders te zijn.
Volgens Nynke van der Zee, persvoorlichter van VROM, zijn er in Nederland ongeveer 100.000 migranten werkzaam uit Midden- en Oost-Europa. In Limburg, Noord- en Zuid-Holland werken ze veelal in de agrarische sector, de metaalindustrie, bouw en transport. De Polen vormen de grootste groep. Het zijn tijdelijke en permanente arbeidsmigranten. De eerste groep zoekt vaak logiesachtige oplossingen, bijvoorbeeld in pensions of aangepaste hotels.
De stroom Polen, Bulgaren en Roemenen vlakt af, volgens minister Donner van Sociale Zaken. De vraag naar woningen voor Oost-Europeanen zal dientengevolge krimpen. Deze factor vormt een belangrijk accent in het politieke debat over permanente huisvesting voor buitenlandse arbeiders.

Reageer op dit artikel