nieuws

Evides bereidt zich voor op toenemende verzilting water

bouwbreed

Drinkwater uit zeewater; Evides Waterbedrijf bouwt daarvoor een proefinstallatie aan de Jacobahaven in het Noord-Bevelandse Kamperland.

Vanaf deze zomer moet het systeem de komende vijf jaar 130.000 kubieke meter water uit de Oosterschelde per jaar ontzilten. En als eerste waterbedrijf mengt Evides dat met ‘gewoon’ drinkwater in het distributienet.
Met dat mengen bereidt Evides zich voor op de toekomst waarin zoet water steeds schaarser wordt, legt projectleider Robert Sonke uit. “Bijvoorbeeld in het Zeeuwse werkgebied van het waterbedrijf bedreigt de voorgestelde verzilting van het Haringvliet een deel van de zoetwaterbron.” En dan is er nog de veronderstelde klimaatverandering die de zeespiegel doet stijgen en verzilting in de hand werkt. Al met al is maar 3 procent van het water op de wereld zoet en daar wordt steeds meer om gevraagd.

Duur

Ontzilting van zout water helpt waterbedrijven om aan die toenemende vraag te voldoen. “De techniek is niet nieuw”, zegt Sonke. “Droge landen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten gebruiken die al sinds jaar en dag. En de scheepvaart vult er op zee de voorraad drinkwater mee aan.”
Ontzilten is ook een dure techniek; vergeleken met het bewerken van bijvoorbeeld oppervlaktewater kost een liter ontzilt water ruim twee tot drie keer meer. De hogere prijs hangt samen met onder meer de hoge druk en dus de forse energiekosten die het proces vergt en de chemicaliën voor het ontzilten.

Proef

De proef in Kamperland moet uitwijzen of ontzilten met minder chemicaliën toekan zodat de kostprijs daalt. Als de hele verkenning de resultaten oplevert die de initiatiefnemers voor ogen staan, kan de installatie aan buitenlandse gegadigden worden aangeboden. “De installatie is op te schalen naar elke gewenste capaciteit”, licht Sonke toe.
Voordat het wordt ontzilt, passeert het Oosterscheldewater een ultrafilter. Dit filter haalt de zwevende deeltjes uit het zeewater en houdt ziekteverwekkers tegen. Op die manier vervangt het ultrafilter het zandbed dat in conventionele installaties drinkwater filtert en het desinfecterende ultraviolette licht, chloor of ozon.
Ontzilten gebeurt met een half doorlatend membraan dat door middel van omgekeerde osmose zout water omzet in zoet water. Het rendement van dit proces hangt onder meer af van het zoutgehalte in het water en gaat zo’n 6 tot 7 jaar mee. Ook hier moet de praktijk uitwijzen of dat inderdaad zo is. “We kijken ook of het membraan dichtslibt, hoe vaak we het moeten schoonmaken en welke invloed dat heeft op de levensduur”, somt Sonke op.
Zout verandert in zoet omdat het membraan de mineralen in het water tegenhoudt. Sonke: “Daarmee krijgt ontzilt water een beetje de eigenschappen van gedemineraliseerd water.” En dat is niet bevordelijk voor de gezondheid, omdat zulk water mineralen uit het lichaam opneemt. Om die reden passeert het water een ‘marmerfilter’, een houder met marmerpellets die het tekort aan mineralen weer aanvult. De praktijk moet uitwijzen onder welke voorwaarden dat het best gebeurt. En mede door deze ‘remineralisatie’ voldoet het ontzilte water aan de bepalingen van de Waterleidingwet.
En dan is er ook nog het afval dat vrijkomt bij de ontzilting. Dat is in elk geval dubbel zout water. Het waterbedrijf loost dat in de Oosterschelde.
“Aanvankelijk wilde Evides het via zuiveringsinstallaties verwerken”, zegt Sonke, “maar de waterschappen wilden het zoute water niet innemen.” Niet in de laatste plaats vanwege het corrosiegevaar voor de metalen delen van de zuiveringen. Slib is er ook in de vorm van zwevende deeltjes die met polyaluminiumchloride zijn gebonden. Ingedikt is het (nog) nergens voor te gebruiken en ook (nog) niet te herverwerken. Alleen maar te verbranden.

Norel Hallenbouw plaatst in de haven van Kamperland een onderkomen voor de ontzilter van Evides. Het waterbedrijf bouwt de installatie op met Nethwater; een samenwerkingsverband van Norit Membrane Technology, Witteveen+Bos en Royal Haskoning.
Het systeem is specifiek ontworpen voor de proef in Kamperland. “De benodigdheden worden weliswaar als losse units op de markt gekocht, maar de samenhang is toegespitst op dit project”, legt Sonke uit.
Alle deelnemers studeren de komende vijf jaar op het gedrag van het systeem. Het ontzilte water komt direct in het leidingnet van Noord-Beveland.

Reageer op dit artikel