nieuws

Europese voorstellen voor verdere vermindering lasten

bouwbreed Premium

De Europese Commissie lanceert nieuwe voorstellen om de administratieve lastendruk voor bedrijven verder terug te dringen. In totaal moeten die vooral het midden- en kleinbedrijf 1,3 miljard euro kosten besparen.

De nieuwe voorstellen zijn een nadere uitwerking van het actieprogramma van vorig jaar dat gericht is op het terugdringen van de administratieve lasten met 25 procent in 2012. Een eerste tranche van vijf voorstellen uit de categorie ‘laaghangend fruit’ is al ingevoerd en scheelt het mkb nu al 500 miljoen euro.
In de nieuwe voorstellen gaat het vooral om vermindering van de informatieplicht van bedrijven die over de grenzen kijken. Zo stelt de commissie voor dat bedrijven die een vestiging in een ander land openen geen gecertificeerde vertalingen behoeven te leveren als in het buurland dezelfde taal wordt gebruikt.
Ook wil zij het aantal gegevens dat met name mkb-bedrijven moeten leveren over grensoverschrijdende handel, sterk verminderen. Tegelijkertijd wil zij de publicatieplicht in de ‘Staatscouranten’ van de lidstaten van informatie uit de Handelsregisters uitbannen.
Deze programma’s zijn opgezet door de commissie nadat bekend is geworden dat veertig EU-wetten verantwoordelijk zijn voor zo’n 80 procent van de administratieve lasten. Uit de veertig wetten komen 344 verplichtingen tot het leveren van informatie. Die lopen uiteen van algemene informatie tot gedetailleerde informatie bij overnames.

Reageer op dit artikel