nieuws

Energiebesparing schept werk

bouwbreed Premium

De kabinetsplannen om energie te besparen in de gebouwde omgeving zijn haalbaar en leiden bovendien tot een forse toename van de werkgelegenheid.

Hoe groot de gevolgen voor de werkgelegenheid precies zijn is afhankelijk van de resultaten van de besparingen. Als jaarlijks 200 à 300 duizend woningen energiezuinig worden gemaakt, zal de werkgelegenheid met ongeveer 7 procent groeien.
Een belangrijke voorwaarde om de kabinetsplannen te halen is volgens Marcel Engels, voorzitter van Uneto-Vni, dat minister Van der Hoeven (economische zaken) financieel over de brug komt met subsidies voor ondernemers en eigenaren van gebouwen. “Wij zijn verheugd dat de minister ons heeft onthaald met veel enthousiasme voor onze plannen en ons een toezegging heeft gedaan voor overheidssteun.”
Hij zei dit bij de presentatie van ‘Goede raad is duurzaam’, een rapport waarin de installatiebranche haar plannen uiteenzet voor duurzaam energiebeleid. Om de doelen van de regering te halen, moet worden ingezet op energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnecellen. Engels gaat ervan uit dat de energiebesparingen in de gebouwde omgeving in 2020 kunnen zijn opgelopen tot 18 megaton. Hij voegt eraan toe dat door energie te sparen minder nieuwe energiecentrales nodig zijn.
Uneto-Vni geeft aan dat de installatiebranche de komende jaren gaat investeren om de ambities waar te maken. “We zijn al op de goede weg door deel te nemen aan aan belangrijke projecten zoals Meer met Minder”, aldus Engels. Ook de rol die Uneto-Vni speelt in InstalNova juicht hij toe. Dit is een orgaan dat installatiebedrijven helpt om energiebesparing te realiseren door middel van projecten.

Reageer op dit artikel