nieuws

Cramer belooft visie leidingen

bouwbreed

Minister Cramer (VROM) wil voor het einde van dit jaar met een nieuwe visie voor buisleidingen komen. In de visie moet duidelijk worden wat de ruimtelijke gevolgen van het ondergrondse transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen in de verdere toekomst zijn.

Minister Cramer (VROM) wil voor het einde van dit jaar met een nieuwe visie voor buisleidingen komen. In de visie moet duidelijk worden wat de ruimtelijke gevolgen van het ondergrondse transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen in de verdere toekomst zijn.
Cramer heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat zij aan de structuurvisie voor buisleidingen werkt. In de structuurvisie zal ze onder andere vastleggen hoe het staat met de vrije ruimte in de buurt van buisleidingen voor nieuwe leidingstroken en onderzoeken of leidingen doorgaans ook echt in de daarvoor gereserveerde stroken liggen.
Cramer geeft in de visie aan hoe het beleid er in hoofdlijnen voor de komende 10 tot 20 jaar uitziet. Ze geeft daarbij ook aan of er meer ruimte nodig is voor nieuwe buisleidingen.

Reageer op dit artikel