nieuws

College Hoogeveen stelt zich een nieuw en aangenaam centrum voor

bouwbreed

Water en groen moeten de historische structuur van het Hoogeveense stadscentrum versterken. Het college van burgemeester en wethouders – dat gisteren zijn ontwikkelingsvisie presenteerde – wil dat het centrum ‘aangenaam anders’ wordt.

De aanleg van een kanaal in de Alteveerstraat, als aftakking van de Hoogeveense Vaart, is de meest opvallende toevoeging. Ook komt er een kleine passantenhaven ten zuiden van het Schutsplein. Daarmee wil het college een groot deel van de historische waterstructuur herstellen. De vraag is nog of de waterberging, waarvoor Hoogeveen ruimte moet vrijmaken, in het centrum komt. De lange Hoofdstraat krijgt meer groen door verbindingen met Park Dwingeland en Woonpark Bilderdijk. Door het groen ‘willekeurig’ te plaatsen, wordt het kaarsrechte karakter doorbroken. De huidige waterpartij ‘Cascade’ blijft gehandhaafd.
Daarnaast moeten meer bomen de ribbenstructuur van het centrum, ontstaan door de veenkoloniale verkaveling, versterken. Het groen en water geven ook een aantal ‘parels’ een prominentere plek. Dit zijn historische gebouwen, waaronder de Grote Kerk, de Hoofdstraatkerk en het Raadhuis.
Tenslotte beschrijft de visie twee ondergrondse parkeergarages, onder het Kaapplein en in de buurt van het Raadhuisplein. Het aantal parkeerplaatsen (2240) blijft gelijk.
Veel Hoogeveners hebben sinds 2006 meegedacht om het 97 hectare grote stadscentrum gezelliger te maken. Daarnaast zijn Soeters Van Eldonk architecten, OKRA landschapsarchitecten en atelier DUTCH betrokken.
De visie is ‘slechts’ richtinggevend. Voor de uitvoering is de gemeente afhankelijk van onder meer projectontwikkelaars en ondernemers. Dit jaar gaat het noordelijk deel op de schop. De hele centrumruit moet voor 2011 klaar zijn.

Reageer op dit artikel