nieuws

Bouwer wil ook in regio Weert bouwregisseur

bouwbreed Premium

Net zoals in Eindhoven moet ook de regio rond Weert een bouwregisseur krijgen. Dat is de insteek van een gisteren op Kempen Airport in Budel gehouden manifestatie waar de aanzet werd gegeven tot een project ‘Anders kijken naar het land van Weert en Cranendonck’. De manifestatie werd georganiseerd door Marc-Jan Vlassak, algemeen directeur van Vlasco Bouw in Budel.

De manifestatie werd goed bezocht door beleidsmakers en bestuurders uit de regio Eindhoven en uit Midden-Limburg. Die kregen informatie over de kansen op bouw- en woongebied die de regio Weert biedt.
“Eindhoven is een belangrijk kenniscentrum en profileert zich als brainport. Limburg kent veel industrie en andere bedrijvigheid”. legt Vlassak uit. “Voor mensen uit beide gebieden is het Land van Weert en Cranendonck een droomgebied om te wonen en te werken”. Vlassak stelt dat de kansen van de regio onbenut blijven. “Het wordt tijd dat we ons met zo veel mogelijk partijen inspannen om de groeipotenties van de regio in kaart te brengen, te stimuleren en benutten”, vindt Vlassak.

Samenspel

Hij wil alle partijen bij elkaar brengen. “Gedacht moet daarbij worden aan bestuurders van wooncorporaties, aan gemeentebestuurders, makelaars en projectontwikkelaars.”
Volgens hem is de centrale vraagstelling daarbij: “Hoe kunnen we zaken zodanig organiseren, dat we sneller tot resultaten komen. We willen projectontwikkelaars in contact brengen met makelaars en corporaties. Het doel is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen: wonen en werken in de regio Weert is ideaal”.
Vlassak erkent dat hij als bouwer daar natuurlijk belang bij heeft. “Maar je moet ergens beginnen. Het liefst heb ik een centraal punt met betrekking tot wonen in de regio, een centraal loket, zeg maar. Een fysiek gebouw of kantoor met een bouwregisseur. Dat idee hebben we gisteren in de week gelegd. Je ziet op veel plaatsen in Nederland een krimpende markt op het gebied van woningbouw. Dat geldt niet voor deze regio. Maar er is weinig structuur, het is belangrijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.”

Verrassend

Gespreksleider tijdens de manifestatie gisteren was directeur Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Oskam: “Het is niet alledaags, dat een bouwondernemer gemeentebestuurders in beweging weet te krijgen. Het is verrassend dat burgemeester en wethouders van de twee betrokken gemeenten openstaan voor zo’n actieve benadering. Het is duidelijk niet de bedoeling dat dit initiatief tot een ééndagsvlieg verwordt. De initiatiefnemers zullen zich jegens elkaar moeten verplichten om de concrete aanbevelingen uit de werkbijeenkomst ook echt uit te werken”.
Daarbij maakt hij graag een koppeling met innovatiethema’s, zoals die van vraagsturing in de bouw en het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap. Oskam: “Je kunt ook denken aan bewonersbetrokkenheid bij de inrichting of herstructurering van een wijk. Dat vraagt een vernieuwende kijk op bouwen en wonen”.
Tijdens de manifestatie werden tien actiepunten geformuleerd, die moeten leiden tot vervolgstappen.

Reageer op dit artikel