nieuws

Boskalis moet geduld hebben in Melbourne

bouwbreed

Boskalis kan voorlopig nog niet aan de slag in Melbourne. Een federale rechter heeft bepaald dat er eerst een hoorzitting moet komen over de milieugevolgen van de verdieping van de vaargeul.

Milieugroep Blue Wedges Coali­tion heeft zijn zin gekregen van rechter Tony North. Die heeft bepaald dat de groep de toestemming van milieuminister Peter Garrett om de verdieping van de toegang naar de haven van Melbourne tot 14 meter, mag aanvechten. Daartoe laat hij een hoorzitting houden op 20 februari.
“Het hof zal niet lichtzinnig toestaan dat schade wordt toegebracht. Dat zou getuigen van slechte manieren zo niet strategisch dom zijn”, motiveerde de rechter zijn uitspraak.
Blue Wedges vreest dat de baggerwerkzaamheden het aquatisch milieu zal aantasten in de Philip Bay door vertroebeling van het water. Dankzij de uitspraak is er er nu in ieder geval sprake van uitstel. De milieugroepering heeft van de havenautoriteiten te horen gekregen dat die in ieder geval 24 uur van tevoren zal laten weten als zij van plan zijn de werkzaamheden te laten beginnen. Dat geeft Blue Wedges de gelegenheid de rechter te vragen dat te verhinderen.

Kritiek

Het belangrijkste punt van kritiek voor de rechter was het feit dat minister Garrett in twee dagen tijd de 50.000 pagina’s van het milieumanagementplan heeft goedgekeurd. Daarnaast vindt de milieugroep dat niet alleen hij maar ook de drie andere ministers van Visserij, Toerisme en Klimaatverandering en Water, betrokken hadden moeten zijn bij de goedkeuring.
Volgens de havenautoriteiten kunnen de kosten van vertraging oplopen tot 1 miljoen euro per week aan boetes.

Reageer op dit artikel