nieuws

Bevolking groeit tot 16,4 miljoen

bouwbreed Premium

De bevolking van Nederland is vorig jaar met 46.300 personen toegenomen tot 16,4 miljoen inwoners. De toename was dubbel zo groot als in het uitzonderlijk groei-arme jaar 2006.

De bevolking van Nederland is vorig jaar met 46.300 personen toegenomen tot 16,4 miljoen inwoners. De toename was dubbel zo groot als in het uitzonderlijk groei-arme jaar 2006.
De stijging van het aantal Nederlanders wordt, zo blijkt uit cijfers van het CBS, in sterke mate bepaald door de toename van de immigratie. De toestroom nam met 15 procent toe tot bijna 117.000.
Een op de vijf immigranten is in Nederland geboren. Daarnaast vestigden zich 10.000 Polen, 7000 Duitsers en 5000 Bulgaren. De immigratie vanuit Marokko (2000 personen) en Turkije (3000) nam sterk af.
Het aantal geboorten in Nederland daalde met 4 procent tot 181.000. Een directe relatie is de krimpende groep vrouwen van rond de dertig. Ondanks de vergrijzing nam het aantal sterfgevallen met 1,8 procent af tot 133.000.

Reageer op dit artikel