nieuws

Averijcommissie tegen ongevallen

bouwbreed

De Deense bouwfederatie Dansk Byggeri richt een averijcommissie op om de ongevallenfrequentie terug te dringen. Van 2003 tot 2007 steeg het aantal ongelukken in de bouwsector met 21 procent en dat vindt de federatie onverteerbaar. De averijcommissie krijgt anders dan de arbeidsinspectie van de overheid niet primair de taak om de schuldvraag op te helderen, maar om de oorzaken te analyseren. “Die zijn vaak complex en hebben te maken met bedrijfsinterne omstandigheden, structuur en cultuur in de branche. In het laatste geval kan het probleem alleen worden aangepakt in samenwerking met andere spelers in de branche, zoals leveranciers, bouwheren en raadgevers.

De Deense bouwfederatie Dansk Byggeri richt een averijcommissie op om de ongevallenfrequentie terug te dringen. Van 2003 tot 2007 steeg het aantal ongelukken in de bouwsector met 21 procent en dat vindt de federatie onverteerbaar. De averijcommissie krijgt anders dan de arbeidsinspectie van de overheid niet primair de taak om de schuldvraag op te helderen, maar om de oorzaken te analyseren. “Die zijn vaak complex en hebben te maken met bedrijfsinterne omstandigheden, structuur en cultuur in de branche. In het laatste geval kan het probleem alleen worden aangepakt in samenwerking met andere spelers in de branche, zoals leveranciers, bouwheren en raadgevers.
Belangrijk motief voor het initiatief is ook dat de resultaten van de analyses sneller kunnenworden doorgesluisd naar de bedrijven dan tot dusver.

Reageer op dit artikel