nieuws

Aantal failliete bedrijven in bouw gedaald

bouwbreed Premium

Het aantal faillissementen in de bouw is vorig jaar gedaald tot 366. In 2006 gingen 18,3 procent meer bedrijven onderuit.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt het Nederlandse bedrijfsleven gezonder dan in alle jaren sinds 2001. Waren in 2003 nog 5123 ondernemers gedwongen de handdoek in de ring te werpen, vorig jaar liepen slechts 3470 bedrijven tegen een faillissement aan.
Ook de natuurlijke personen, waaronder de eenmansbedrijven, bleven vorig jaar gemakkelijker overeind. De faillissementen van personen namen met 12 procent af tot 4361. Ondanks de afname bevinden de persoonlijke faillissementen zich nog op een hoog niveau. In 2000 bleef hun aantal beperkt tot 1877. De meer dan verdubbeling tot het huidige aantal vindt mede zijn oorzaak in de sterk groeiende groep startende zelfstandigen zonder personeel. Met een daling van 15 procent ligt de afname van het aantal faillissementen in de bouwnijverheid op het landelijk gemiddelde. Veel sterkere verminderingen signaleert het CBS bij de vrachtvervoerders over de weg (45 procent) en de horeca (43 procent). In de industrie daalde het aantal faillissementen met 4 procent tot 408.

Zakelijk

In absolute getallen vinden de meeste faillissementen in het bedrijfsleven plaats in de hoek van de zakelijke dienstverleners: 1281 in 2007. Ook handel en reparatie (898) scoort hoog.
Van de bijna 8000 faillissementen betreft ruim de helft natuurlijke personen (inclusief zzp’ers). Het aantal gedwongen beëindigingen van besloten en naamloze vennootschappen daalde met 8,7 procent tot 3189. De struikelpartijen van de vennootschappen onder firma en de commanditaire vennootschappen namen met bijna de helft af tot 222.

Reageer op dit artikel