nieuws

Aanscherpin g bouwregels tegen kabaal ventilatie

bouwbreed Premium

De overheid wil dat binnen nu en vijftien jaar in alle basisscholen de ventilatie op orde is. De bouwvoorschriften worden aangescherpt om het kabaal van mechanische ventilatiesystemen in klaslokalen aan banden te leggen.

Actie overheid voor beter binnenklimaat scholen

Het kabinet heeft besloten dat in het Bouwbesluit een maximaal geluidsniveau van ventilatiesystemen wordt opgenomen zodat het achtergrondgeluid in elke klas niet hoger dan 35 dB(A) is. Scholen die moeten renoveren, krijgen met het aangescherpte geluidsvoorschrift te maken. Basisscholen dienen bij het groot onderhoud ook de luchtkwaliteit in de klassen op orde te brengen en de luchtverversing op hetzelfde niveau brengen als de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Dit betekent dat er voorzieningen in de klassen aanwezig zijn die ervoor zorgen dat de maximale CO2-concentratie 1200 ppm bedraagt. Ook moeten de scholen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het in de zomer niet meer te heet wordt in de klassen.
Het kabinet houdt voor de termijn waarbinnen de klassen op orde moeten zijn rekening met de natuurlijke renovatiecyclus van 15 jaar. In die periode moeten scholen en gemeenten samen de bouwkundige maatregelen treffen om de kwaliteit van het binnenmilieu in de klassen te verbeteren. Het is de bedoeling dat de scholen en gemeenten hiervoor in het najaar en convenant afsluiten. het Rijk bekijkt nog of ook de architecten en installateurs bij dit convenant betrokken kunnen worden.

Bewustmaking

De komende vijf jaar wil het kabinet vooral de scholen bewust maken van de problemen met het binnenklimaat in klassen. Volgens het Rijk zijn leerkrachten en scholen nu onvoldoende bezig met de luchtverversing in de klassen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij een slordige tachtig procent van de oudere scholen de binnenlucht niet voldoet aan de advieswaarden van de GGD. Met nieuwe gebouwen is het niet beter gesteld. Volgens het kabinet voldoet een “aanzienlijk” aantal nieuwe scholen niet aan de ventilatie-eisen, leeft de bouwsector de regels niet na en is de controle door de gemeenten onder de maat.
Het kabinet wil dat de GGD de komende vijf jaar in alle 8000 basisscholen metingen verricht. De bezoeken van de GGD worden gecombineerd met een bouwtechnisch advies. De scholen krijgen ook een CO2-meter. Daarnaast zal VROM het toezicht op de naleving van de bouwregels voor scholen aanscherpen.
Het kabinet heeft voorlopig 13 miljoen euro beschikbaar voor de eerste maatregelen in de basisscholen met een natuurlijke ventilatie. Het ministerie van Onderwijs zal alle basisscholen geld geven voor eenvoudige aanpassingen om het binnenklimaat te verbeteren. Het kan gaan om kleine bouwkundige ingrepen of om bij voorbeeld om de aanschaf van buitenzonwering.

Reageer op dit artikel