nieuws

Aanbesteden aan middelgroot en klein bedrijf dreigt een farce te worden

bouwbreed

De politiek zal de verbale steun aan het midden- en kleinbedrijf waar het gaat om zijn rol bij aanbestedingen moeten omzetten in daden. In de praktijk worden nog steeds zodanige eisen gesteld dat kleinere bedrijven niet kunnen meedingen.

In korte tijd heeft de Stichting Aanbesteden van MKB Nederland nu een zeperd gehaald bij de rechter. De jongste zaak ging over de aanbesteding van verkooppunten voor de OV-chipkaart. DistriChip mocht van de rechter van gegadigden eisen dat die de laatste drie jaar een omzet van 10 miljoen euro per jaar hebben gehaald en minstens zevenhonderd distributiepunten hebben.
MKB Nederland denkt dat van de huidige distributeurs van de strippenkaart alleen Albert Heijn en de postkantoren daaraan voldoen. De aloude sigarenhandelaar die inmiddels zijn nering al behoorlijk heeft uitgebreid, valt in ieder geval af.
In de bouw is het beeld tot nu toe veel anders. Ook hier worden vaak onredelijke eisen gesteld of worden opdrachten geclusterd waardoor het mkb-bouw buiten spel komt te staan bij aanbestedingen. Dat is de reden dat de Aannemers Federatie Nederland het uitvoeringsbesluit van de Aanbestedingswet op dit punt wil laten aanpassen.
Onbeperkt clusteren moet aan banden worden gelegd en de eisen moeten in verhouding staan tot het werk, vinden de kleinere aannemers.
Diverse keren heeft de politiek al laten weten dat het aanbestedingsbeleid zodanig vorm moet worden gegeven dat het mkb kansen heeft om mee te doen. Zoals het uitvoeringsbesluit er nu uitziet, lijkt het alsof het mkb wel kansen krijgt. De manier waarop aanbestedende diensten in de praktijk te werk gaan, maakt het echter lastig. De uitspraken van de rechter helpen ook niet echt om een einde te maken aan overdreven eisen.
Het woord is nu dus wederom aan de politiek. Die zal moeten waarmaken wat ze gezegd heeft, dat het midden- en kleinbedrijf kansen moet krijgen bij overheidsaanbestedingen. Als daarvoor aanscherping van de aanbestedingsregels nodig is, dan moet dat maar.

Reageer op dit artikel