nieuws

Werkloosheid Nederland daalt naar 2,9 procent

bouwbreed

Nederland is in de Europese Unie het land met de krapste arbeidsmarkt. De werkloosheid in ons land daalde in november tot slechts 2,9 procent van de beroepsbevolking.

Uit cijfers van statistisch bureau Eurostat blijkt dat de werkloosheid zich eind vorig jaar op een laag niveau heeft gestabiliseerd. De werkloosheid in de eurozone ligt met 7,2 procent een fractie hoger dan in de gehele Europese Unie (6,9 procent).
Nederland fungeert met zijn prestatie van slechts 2,9 procent werkloosheid als een magneet voor buitenlandse arbeidskrachten. De vacaturedruk is in Nederland hoger dan in landen als de Verenigde Staten en Japan, waar respectievelijk 4,7 procent en 3,8 procent van de beroepsbevolking werkloos is.
De lage werkloosheid in Nederland steekt opvallend af bij de situatie in de buurlanden België en Duitsland. Bij de zuiderburen daalde de werkloosheid afgelopen jaar van 8 naar 7,2 procent. De Duitsers slaagden het aandeel van de thuiszitters in twaalf maanden tijd terug te dringen van 9,2 procent tot de altijd nog hoge score van 7,9 procent.
Twijfelachtige eer van de hoogste werkloosheid in de Europese Unie heeft Slowakije: 11 procent. Elders in het voormalige Oostblok trekt de werkgelegenheid echter snel aan. In Polen kelderde de werkloosheid afgelopen jaar van 12,2 procent naar 8,5 procent. In Tsjechië daalde het niveau van 6,5 procent tot 4,8 procent. Ook Slovenië komt met 4,3 procent werkloosheid bijna weer handen te kort. Afgaande op de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa wordt de drempel voor werknemers om hun heil in het noordwesten van Europa te zoeken steeds geringer.
De werkgelegenheidsindex van Monsterboard signaleert overal in Europa een flinke toename van het aantal vacatures. De groei was afgelopen jaar het grootste in Zweden (68 indexpunten) en Groot-Brittannië (53 punten). Frankrijk en Nederland stegen op de index ieder 34 punten.

Reageer op dit artikel