nieuws

Verstedelijking zet mondiaal door

bouwbreed Premium

Naar verluidt zal over zo’n 50 jaar 90 procent van de totale wereldbevolking – die dan zo’n negen miljard mensen telt – in steden wonen. Een huiveringwekkend perspectief. Of niet, want uit een oogpunt van vervoer, verwarmen en koelen zijn grote steden veel efficiënter dan het platteland.

Naar verluidt zal over zo’n 50 jaar 90 procent van de totale wereldbevolking – die dan zo’n negen miljard mensen telt – in steden wonen. Een huiveringwekkend perspectief. Of niet, want uit een oogpunt van vervoer, verwarmen en koelen zijn grote steden veel efficiënter dan het platteland.

Uitputting

Adaptie en flexibiliteit enerzijds en snelle urbanisatie anderzijds leiden ertoe dat de mensheid de extreme groei en uitputting van energie- en grondstoffen wel degelijk zal overleven. Althans, ervan uitgaande dat toekomstige generaties nieuwe, duurzame, energiebronnen vinden.
De mondiale ontwikkeling van megasteden (met meer dan een tien miljoen inwoners) zet door, zelfs in gebieden als Afrika, het minst verstedelijkte continent.
Natuurlijk raakt deze trend ook ons land en daarmee de Randstad, maar in veel mindere mate dan in China of India is voorzien. De transformatie van het milieu en het verstedelijkingsproces zullen zich in een stad als Amsterdam minder heftig manifesteren dan in de meeste andere steden. Er is sprake van trage, demografische groei. Amsterdam kan bogen op een lange geschiedenis, een adequaat stadsbestuur en een vervoerssysteem dat veel beter is dan de meeste andere steden in de wereld. Bovendien is onze hoofdstad een rijke stad, waardoor het over extra middelen beschikt om flexibel in te spelen op veranderingen. “Amsterdam kent vanwege historische redenen een sterk (collectief) identiteitsgevoel, waardoor collectieve actie en consensus relatief gemakkelijk realiseerbaar zijn, aldus McNeill tijdens de conferentie Trends 0x26 transitions, die recentelijk in Amsterdam werd gehouden. De lezing en daarop volgende discussie zijn inmiddels gebundeld en gepubliceerd in “De duurzame metropool”.

Voorspelbaar

Het is de vraag of ‘we’ met de toekomstvisie van McNeill iets opschieten. Het pleidooi om Amsterdam (en vergelijkbare steden) vanaf nu te beschouwen als duurzame innovatieve centra, als “een grootstedelijke plek waar leefbaarheid en kwaliteit van leven voor een miljoenenbevolking duurzaam verzekerd zijn” lijkt even opportunistisch als romantisch. Want op mondiale schaal betekent dit de aanwezigheid van vaak nieuwe, duurzame steden (zoals het Braziliaanse Curitiba) omgeven door een zeer dunbevolkt achterland dat drinkwater en energie levert en afval bergt. Als economisch of technisch model is dat voorspelbaar, maar in moreel of politiek opzicht nog lang niet.

De duurzame metropool 

Geschiedenis en toekomst van de mondiale verstedelijking, PlanAmsterdam nummer 8,
Dienst Ruimtelijke Ordening
van de gemeente Amsterdam, Amsterdam.
ISBN: 978 90 6450 558 4

Reageer op dit artikel