nieuws

Verkiezingsnajaar

bouwbreed

Het waterschap: een vergeten overheid? Kandidaten voor het eindexamen VWO kregen vorig jaar bij het vak maatschappijleer onder deze noemer twaalf vra-gen voorgelegd. Maximaal 22 examenpunten konden ze er mee verdienen. Onbekend is helaas hoe de VWO-ers op dit onderdeel scoorden. Hadden zij bijvoorbeeld voldoende antwoord op de gestelde vraag of de invoering van het lijstenstelsel bij de – voor het eerst landelijke – waterschapsverkiezingen in november van dit jaar de doorgaans erg lage opkomst zal verhogen? En wisten zij hoe politieke partijen en andere groepen met deze hun geboden kans omgaan? Het kan bijna niet anders of de leerlingen morsten hier punten. Want hoe konden zij als ‘simpele’ scholieren, net als veel andere Nederlanders, eind mei 2007 al weet hebben van zaken die nu, ruim een half jaar later, nog tamelijk ongewis zijn?

Het waterschap: een vergeten overheid? Kandidaten voor het eindexamen VWO kregen vorig jaar bij het vak maatschappijleer onder deze noemer twaalf vra-gen voorgelegd. Maximaal 22 examenpunten konden ze er mee verdienen. Onbekend is helaas hoe de VWO-ers op dit onderdeel scoorden. Hadden zij bijvoorbeeld voldoende antwoord op de gestelde vraag of de invoering van het lijstenstelsel bij de – voor het eerst landelijke – waterschapsverkiezingen in november van dit jaar de doorgaans erg lage opkomst zal verhogen? En wisten zij hoe politieke partijen en andere groepen met deze hun geboden kans omgaan? Het kan bijna niet anders of de leerlingen morsten hier punten. Want hoe konden zij als ‘simpele’ scholieren, net als veel andere Nederlanders, eind mei 2007 al weet hebben van zaken die nu, ruim een half jaar later, nog tamelijk ongewis zijn?
Toch tekent zich ten aanzien van het verkiezingsnajaar 2008 langzaam een beeld af. Niet over de opkomst – die blijft zelfs met de mogelijkheid van internetstemmen koffiedik kijken – maar over de lijstvorming bij de verkiezingen.
CDA, PvdA en VVD, tegenwoordig oververtegenwoordigd bij de waterschappen, hebben besloten tot zelfstandige deelname.
De PvdA werkt aan een landelijk ‘watermanifest’. Ook CDA en VVD bereiden waterschapsverkiezingsprogramma’s voor.
D66 noemt de verkiezingen een goed moment en een goede manier om naamsbekendheid terug te winnen. De insteek van andere partijen is, publiekelijk althans, nog niet bekend. Interessant is wat SP en PVV gaan doen. Zij wensen immers de opheffing van waterschappen als zelfstandige bestuursorganisaties.
Intussen zien we ook elders bewegingen. De boeren van LTO Noord verklaarden zich onlangs nog eens tegen politieke partijen bij waterschappen. Want de politiek is ‘per definitie’ niet gericht op de doelgerichte taken van waterschappen.
Een opstelling uit wel begrepen angst want de boeren verliezen bij de waterschappen, los van de verkiezingen, toch al aan in-vloed. Terreinverlies vooral ook ten opzichte van de natuur- en milieulobby. Zeker nu de provinciale milieufederaties met uiteenlopende organisaties als Natuurmonumenten, ANWB en Wandelplatform LAW de oprichting voorbereiden van een landelijke waterschapslijst onder de naam ‘Water natuurlijk’. Een verbond waarbij Groen Links zich mogelijk aansluit.
Dan is er nog de komst van een ‘onafhankelijke’ Algemene Waterschapspartij. Een club van tot dusver vooral waterschapsmedewerkers, die net als de boeren van mening zijn dat politieke partijen niets te zoeken hebben bij waterschappen.
Een onhoudbaar verhaal want waterbeheer heeft heden ten dage alles te maken met milieu, klimaatverandering, ruimtelijke ordening en wat dies meer zij. Allemaal zaken die met elkaar verband houden. Ingrijpende kwesties waarbij transparante politieke besluitvorming de voorkeur verdient boven achterkamerwerk in waterschapshuizen.
Het is maar dat de nieuwe lichting VWO eindexamenkandidaten het weet. Het zit er dik in dat de opgaven Maatschappijleer in dit verkiezingsjaar weer over waterschappen gaan. Op dit onderdeel hoeven geen punten te worden gemorst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels