nieuws

Verhoogd risico voor grote economieën

bouwbreed

In 25 van de 50 grootste economieën in de wereld lopen bedrijven een verhoogd politiek en economisch risico. Dit blijkt uit de risicokaart van risico-adviseur Aon.

Opkomende landen als Turkije, Hongarije en Roemenië kennen een hoger risico om getroffen te worden door de wereldwijde kredietcrisis, menen de deskundigen van Aon. Voor West-Europa en de Verenigde Staten is dit risico niet onderzocht, maar volgens directeur crisismanagement Louise Green zijn de verdere risico’s in deze landen niet zo groot. Zij wees daarbij op de VS waar zo’n 500 miljard schade is geleden waarvan de economie wel last heeft, maar veel minder dan het geval zou zijn geweest in opkomende markten.
Wordt gekeken naar alle onderzochte risico’s dan is het risicoprofiel van Wit-Rusland, Yemen en Guinee-Bissau hoger ingeschat. In Ghana, Mexico, Albanië en Rusland is het risico juist lager geworden.
De zogenoemde BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India en China, hebben eveneens een verhoogd risico, maar zijn wel op hetzelfde niveau gebleven als in vorige edities. Op deze landen heeft baggeraar Boskalis een oog. Wat Rusland betreft signaleert Aon een toenemende neiging tot politieke inmenging in de energiesector. Shell heeft daar al mee te maken gehad op het project Sachalin.

Hulpbronnen

Opvallend is dat de grootste risico’s zitten in olie-exporterende landen. Deels komt dit door pogingen tot nationalisatie van natuurlijke hulpbronnen, deels door onrust onder de bevolking die te weinig ziet van de welvaart die olie en gas het land brengen. Dit laatste geldt vooral voor een land als Nigeria.
Regionaal gezien lopen bedrijven in Afrika het hoogste risico. Vooral in landen beneden de Sahara zijn de politieke risico’s hoog.
Wordt gekeken naar de soorten risico’s dan noemt Aon het opvallend dat wet- en regelgeving een toenemend risico is. Dit valt volgens de deskundigen vooral te verklaren uit de dreiging van terrorisme waar overheden zich tegen willen wapenen. Ook de kans op oorlogen, opstanden en onrust in landen is toegenomen in vergelijking met vorig jaar.

Reageer op dit artikel