nieuws

Verhoging bruggen op route Elfstedentocht

bouwbreed Premium

Veertien bruggen op de Elfstedenroute worden verhoogd tot 2.50 meter. In het Friese Vrouwenparochie ondertekenden de zes betrokken gemeenten, de provincie Friesland, het Friese waterschap en het Friese Merenproject hiertoe een overeenkomst. De aanbesteding is gegund aan Jansma Wegen en Milieu in Drachten. De investering bedraagt 1,9 miljoen euro. Door hogere bruggen wordt de Elfstedenroute bevaarbaar voor pleziervaarders op de route Berlikum-Bartlehiem- Leeuwarden. Het werk moet in november dit jaar klaar zijn. Het hele project Noordelijke Elfstedenvaarroute omvat verder het verdiepen en verbreden van vaarwegen, de bouw van aanlegsteigers en van sluizen bij Wier en Oude Leije. De aanbesteding hiervan is dit jaar. Het hele project kost 10,25 miljoen euro. De zes gemeenten Ferwerderadiel, Het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel dragen gezamenlijk 1,6 miljoen bij, het Wetterskip Fryslân 1 miljoen. De rest komt van de provincie en Europese gelden.

Veertien bruggen op de Elfstedenroute worden verhoogd tot 2.50 meter. In het Friese Vrouwenparochie ondertekenden de zes betrokken gemeenten, de provincie Friesland, het Friese waterschap en het Friese Merenproject hiertoe een overeenkomst. De aanbesteding is gegund aan Jansma Wegen en Milieu in Drachten. De investering bedraagt 1,9 miljoen euro. Door hogere bruggen wordt de Elfstedenroute bevaarbaar voor pleziervaarders op de route Berlikum-Bartlehiem- Leeuwarden. Het werk moet in november dit jaar klaar zijn. Het hele project Noordelijke Elfstedenvaarroute omvat verder het verdiepen en verbreden van vaarwegen, de bouw van aanlegsteigers en van sluizen bij Wier en Oude Leije. De aanbesteding hiervan is dit jaar. Het hele project kost 10,25 miljoen euro. De zes gemeenten Ferwerderadiel, Het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel dragen gezamenlijk 1,6 miljoen bij, het Wetterskip Fryslân 1 miljoen. De rest komt van de provincie en Europese gelden.

Reageer op dit artikel