nieuws

Twijfel over prognoses EIB

bouwbreed

Bouwend Nederland verwijt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onjuiste arbeidsmarktprognoses. Terwijl het EIB afnemende krapte op de arbeidsmarkt voorziet, verwacht de brancheorganisatie juist grote personeelstekorten.

“De tekorten zullen zich vooral blijven voordoen bij de kaderfuncties”, zo stelt Bouwend Nederland. Vergrijzing, gebrek aan belangstelling voor bouwopleidingen en zwaardere takenpakketten van het huidige personeel zijn daarvan de oorzaak. De behoefte aan bouwplaatspersoneel is minder groot. Daar staat tegenover dat de sector een gebrek heeft aan geschoolde bouwvakkers.
De brancheorganisatie reageert op de bouwprognoses tot 2013 die het EIB eerder deze maand bekendmaakte.
Daarin stelt het instituut dat de bouw zich geen zorgen hoeft te maken over personeelstekorten.
Bouwend Nederland constateert echter dat de instroom van nieuw personeel stagneert terwijl de sector jaarlijks behoefte heeft aan 14.000 nieuwe medewerkers. De grote behoefte aan personeel komt vooral door pensionering en daarnaast doordat bouwvakkers uitwijken naar andere branches of ziek worden. De instroom is gering omdat scholieren de bouw veelal zien als een onaantrekkelijke sector.
Om paal en perk te stellen aan de dreigende personeelstekorten begint Bouwend Nederland met een campagne om jongeren te interesseren in de sector.
Vertegenwoordigers van de sector gaan met de slogan ‘The skyline is yours’ naar scholen om informatie te geven over loopbaanperspectieven in de sector.
De organisatie adviseert werkgevers hun personeelsbeleid te richten op de wensen van hun personeel om te voorkomen dat ze naar een andere baan gaan omzien. Zo moeten medewerkers de kans krijgen hun kinderen naar school te brengen. Ook zou het scheppen van deeltijdwerk een middel zijn om personeel vast te houden.
Volgens Frans Visée, woordvoerder van Bouwend Nederland heeft de bouw moeite om medewerkers vast te houden vanwege het negatieve beeld dat het bouwpersoneel heeft van de branche waarin ze werken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels