nieuws

Subsidies roetfilters voor al het grondverzetm aterieel

bouwbreed

Eigenaren van grondverzetmachines kunnen sinds 1 januari tot 5000 euro subsidie krijgen bij de installatie van een roetfilter. Brancheorganisatie BMWT heeft een sticker ontworpen waarmee wordt aangegeven dat een machine is uitgerust met een goedgekeurd filter.

Na eerdere subsidies voor roetfilters op vrachtwagens, bussen en personenauto’s is er nu ook een subsidieregeling voor retrofit-roetfilters voor grondverzetmachines. De regeling is in eerste instantie bedoeld voor machines die in de open lucht worden gebruikt. De overheid heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om de subsidies uit te keren. Doel is de luchtkwaliteit op bouwplaatsten te verbeteren door bronmaatregelen te nemen.
Bouwmachines met een vermogen van meer dan 75 kilowatt (100 pk) die zijn uitgerust met een Tier II- of een Tier III-motor komen in aanmerking voor de subsidie. Eigenaren kunnen 35 procent van de aanschafwaarde én de montage van het filter terugkrijgen, tot een maximum van 5000 euro.
Alleen roetfilters die op de zogenaamde Vert-lijst staan of die voldoen aan de Nederlandse HD-typegoedkeuring met COP-verklaring en ongeschikt zijn om omgekeerd te worden gemonteerd, komen in aanmerking voor de regeling.
Eigenaren van materieel moeten de subsidie zelf aanvragen. Daarvoor moet de factuur van het filter en de montage worden ingestuurd, samen met een verklaring dat de betreffende machine door het roetfilter minimaal 90 procent minder roetdeeltjes uitstoot.
Het filter moet periodiek worden gekeurd en er mag alleen nog zwavelarme diesel worden getankt. Overigens is het gebruik van een roetfilter niet geheel vrijblijvend. Overheden moeten bij aanbestedingen steeds meer duurzaam inkopen en zullen van aannemers eisen dat binnen de bebouwde kom alleen nog met roetfilters uitgeruste machines wordt gewerkt.
Brancheorganisatie BMWT heeft een speciaal keur ontwikkeld voor roetfilters. Met een sticker kan worden aangetoond dat de betreffende machine is uitgerust met een goedgekeurd roetfilter.

Reageer op dit artikel