nieuws

Studie naar bouwstoffen

bouwbreed Premium

Milieuminister Cramer laat onderzoeken of bouwstoffen afkunnen van het etiket afval. Dat beloofde zij gisteren aan de Tweede Kamer.

Bij veel fracties in de Tweede Kamer ligt het zwaar op de maag dat bouwstoffen nu als afval wordt gekenmerkt. Volgens de VVD kost dit bedrijven veel geld aan administratieve rompslomp. Cramer zei daarop dat ze de situatie grondig gaat onderzoeken. Ook wil ze de Raad van State raadplegen. Voor de zomer komt ze met de resultaten van het onderzoek. Bouwend Nederland-voorman Elco Brinkman zei gisteren tijdens de uitreiking van het Besluit bodemkwaliteit al dat de bouw af wil van het etiket afval. Hij noemt het slecht dat bouwstoffen en schoon zand in het besluit behandeld worden als afvalstoffen. Dat doet het imago van bouwmaterialen geen goed, betoogde de voorzitter van de brancheorganisatie. “De bouw is boos, verdrietig en meer van dit soort dingen over deze kunstmatige redenering.”
Door het juridische stempel van afval leidt dit, zei Brinkman, tot onnodige administratieve lasten. Er is daarnaast geen enkele milieuhygiënische reden om dit te doen. Cramer moet deze kritiek meenemen naar de Europese Commissie om dit alsnog te veranderen. Dat dit niet zou kunnen door allerlei juridische redeneringen, vindt Brinkman onzin. “Waar een wil is, daar kan men een wet maken of veranderen.”

Haken en ogen

De minister zei wel dat de Raad van State eerder grond- en baggerspecie als afval heeft beschouwd. “Iedereen moest zich er bewust van zijn dat we niet zo maar om de Raad heen kunnen. Er zitten nogal wat juridische haken en ogen aan.”
Cramer overhandigde gisteren het Besluit bodemkwaliteit aan onder anderen Brinkman. Sec komt het er op neer dat de regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in de bodem worden vereenvoudigd. De nieuwe regels zijn volgens de minister eenvoudiger en beter uitvoerbaar en te controleren.
Het Besluit bodemkwaliteit speelt een rol bij de aanleg van wegen, spoorwegen, geluidswallen, dijken, terpen en bij de ophoging van woongebieden en industrieterreinen. Ook het grondverzet bij de verbreding van de rivieren in het stroomgebied van Rijn en Maas en de verspreiding van baggerspecie in de Noordzee en de Waddenzee vallen onder het besluit.
Bouwend Nederland is redelijk enthousiast over het besluit. Brinkman vindt het wel van belang hoe met praktische knelpunten wordt omgegaan.

Reageer op dit artikel