nieuws

Samenwerking in praktijk niet zonder risico’s

bouwbreed

Samenwerken met andere partners kan tijdwinst of geld opleveren, maar er kleven ook risico’s aan. Het Octrooicentrum Nederland heeft de valkuilen op een rij gezet en waarschuwt dat één plus één lang niet altijd op drie uitkomt.

De leidraad is bedoeld voor bedrijven die overwegen een samenwerking aan te gaan met andere partners en daar nog weinig ervaring mee hebben. Dat kunnen zowel collega’s/concurrenten zijn als kennisinstituten.
De bouw staat bekend om zijn lage innovatiegraad. De minister van Economische Zaken haalt regelmatig onverbiddelijk hard uit naar de bouwsector als het gaat investeringen in research and development. De sector heeft beterschap beloofd en probeert een inhaalslag te maken, maar het is niet altijd verstandig daarbij meerdere partners te betrekken.
Naast de traditionele lineaire innovatie komt op steeds meer markten ruimte voor zogenoemde open innovatie. De breed ondertekende intentieverklaring met Rijkswaterstaat en de gww-bedrijven is daar een uiting van. Daarin is geregeld dat octrooigerechtigden ook recht hebben op een vergoeding als een goed idee elders goed van pas komt. Wie echter niet wil dat andere partijen aan de haal gaan met goede ideeën en bijzondere vindingen, moet wel voorzichtig opereren en goede afspraken maken over intellectueel eigendom, is de duidelijke boodschap.
De bouw staat daar in de praktijk huiverig tegenover. “Een stoffig imago, een ondoordringbaar bastion en technisch juridisch ingewikkeld. Voer voor juristen waar je je als bouwer of opdrachtgever verre van moet zien te houden”, vatte directeur Guus Broesterhuizen de houding van de sector samen in een interview met deze krant.
Marktpartijen zijn in de praktijk dan ook uiterst voorzichtig om het achterste van de tong te laten zien. Dat vindt de directeur van het Octrooicentrum overigens terecht. “Ik adviseer altijd om op z’n minst een octrooi aan te vragen op alle vindingen die je op beurzen of in offertes laat zien. Pas als een octrooi is verleend, is er sprake van juridische status, maar ook een aanvraag geeft al rechten.” Dat laatste heet in Amerika ‘patent pending’. De uitvinder kan gerechtelijk vervolgen als inbreuk wordt gemaakt op een octrooi. Een andere mogelijkheid om noviteiten aan iemand te laten zien, is diegene een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

Wurgcontract

Bij de selectie van een goede partner zijn vertrouwen, kennis en een wederzijds belang sleutelwoorden. De voordelen zijn duidelijk: risicospreiding, lagere kosten en tijdwinst. Maar een partner kan ook leiden tot forse vertragingen, ergernissen en conflicten. De basis van een succesvolle samenwerking is dan ook afspraken vastleggen in een goede samenwerkingsovereenkomst.
Daarbij ontstaat de spagaat tussen alles willen vastleggen en niet willen verzanden in een wurgcontract waar niemand mee uit de voeten kan. Het Octrooicentrum onderscheidt vier vormen voor het opdoen van nieuwe kennis: een contractonderzoek, strategische alliantie, consortium of samenwerkingsverband tussen bedrijven onderling. Voor verder ontwikkelen van bestaande kennis zijn de zogenoemde technostarter of overeenkomst over kennisinkoop goede opties.
Basis is afspraken vastleggen in goede overeenkomst

Voor- en nadelen van samenwerking

Voordelen
– kosten besparen
– kennis delen: twee weten meer dan een
– middelen delen: twee hebben meer dan een
– risico spreiden
– toegang tot andere delen van de keten
– toegang tot andere markten
– tijdwinst
– kennisvalorisatie
Nadelen
– minder zelfstandigheid
– verschillende belangen
– conflictgevaar
– tijdverlies

Aspecten intellectueel eigendom

IE-eigendom
– eigendom IE
– naamsvermelding octrooi
– aansprakelijkheid
Kennisinbreng
– achtergrond- en voorgrondkennis
– vertrouwelijkheid
– wetenschappelijke integriteit waarborgen
– uitwisseling van onderzoekspersoneel
Exploitatie en gebruik
– vergoeding voor IE
– publicatie (on)vrijheid
– IE-rechten aanvragen en handhaven
– vergoeding voor niet-geëxploiteerde kennis

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels