nieuws

Rumoer maken voor de branche

bouwbreed Premium

De respons op de campagne ‘Carrières in prefab’ is groot: circa dertig sollicitanten in vijf weken tijd en 5500 bezoekers op de website. QuPRO geeft de themacampagne daarom een continue karakter. Vanaf 1 maart begint een tweede ronde.

Jurgen van der Linden van het bemiddelingsbureau voor functies in de civiele en bouwkundige sector vindt het een grote stap dat verschillende organisaties uit de prefab betonwereld zich gezamenlijk presenteren. “Dit soort bedrijven zit al snel in elkaars vaarwater. Daarom zijn ze geselecteerd op geografische spreiding, diensten en producten en het al dan niet multidisciplinair zijn vanwege bijvoorbeeld een adviserende rol.”
En het werkt. Nu reageren sollicitanten wél op openstaande vacatures, terwijl dat de afgelopen jaren niet lukte. Hoewel twee bedrijven nog geen reacties hebben gehad – “we geven geen garanties” – is Van der Linden tevreden over het totale behaalde resultaat tot nu toe. Ook genereert de campagne spin-off: latent werkzoekenden, meestal op managementniveau – melden zich aan voor open sollicitaties.
“Het doel van de campagne is tweeledig: het bij elkaar krijgen van bedrijven in de bouw die direct of indirect raakvlakken hebben met geprefabriceerd beton en rumoer maken voor de branche. Dat betekent op veel plaatsen je gezicht laten zien, en doordat de zeven concurrenten elk een bijdrage leveren aan het budget, is er veel meer mogelijk.

Eigen e-mailadres

Toch is de wijze waarop we werken exclusief”, verzekert hij. “Een kandidaat die solliciteert op een functie van één van de deelnemers wordt daar ook als eerste aangeboden. Ook heeft iedere onderneming een eigen e-mailadres zodat ze van elkaar niet zien wie waarop solliciteert.”
Intussen hebben meer bedrijven lucht gekregen van de campagne. Daarom heeft QuPRO besloten de campagne breder te trekken. De website www.carrieresinprefab.nl blijft online en de huidige deelnemers, drie grote leveranciers en vier ingenieursbureaus, mogen blijven adverteren op de site, terwijl QuPRO op zoek gaat naar nieuwe deelnemers. Per 1 maart begint een tweede ronde. “Met weer een paar producenten en ingenieurbureaus”, zegt Van der Linden. Maar ook mallenbouwers, ontwikkelaars, architecten en softwareleveranciers zijn potentiële partijen.
Het personeelsbeleid en de werving en selectie staat in de techniek op een laag niveau, vindt de campagnedeskundige. “De prefab betonindustrie heeft tot nu toe veel kansen onbenut gelaten. Het plaatsen van een vacature op internet is vaak al de bovenkant. Het creatief en innovatief werven zit nog niet goed ingebakken”, betreurt Van der Linden, die verwijst naar de ict- en financiële sector die met geringe budgetten wél goede resultaten bereiken. Het is noodzakelijk de tot nu toe gehanteerde wervingsmethoden eens goed tegen het licht te houden, meent QuPRO, naar eigen zeggen sterk in e-werving. Het bureau spoort de prefab industrie bijvoorbeeld aan tot het inzetten van ‘social networks’, zoals LinkedIN.com, Xing.com en Hyves.nl.
Van der Linden: “Het internet biedt legio mogelijkheden door het slim inzetten van zoekmachines. Of begin een corporate blog: een bedrijfsdagboek, waarop werknemers kunnen vertellen over hun ervaringen en mogelijkheden bij hun eigen organisatie. Zulke berichtgeving heeft meer waarde dan het standaard promotieverhaaltje op de website. Zo’n blog zorgt ook nog eens voor een constante stroom aan nieuwe content, waardoor de belangrijkste zoekmachines het bedrijf sneller en beter vindt. Verbetering van het imago houdt meer in dan het laten zien van mooie producten of projecten. Juist omdat de prefab betonindustrie innovaties op zo’n hoog peil heeft staan, mogen nieuwe wervingsmethoden geen belemmering zijn.”

‘Systems Engineering’ in gww-sector

QuPRO, bemiddelaar voor professionals in de techniek, bewerkt de markt van werkzoekenden met zogeheten themacampagnes. Samen met organisaties uit een specifieke bedrijfstak, wordt gedurende een periode van twee maanden een intensieve campagne gevoerd om zoveel mogelijk latent en actief werkzoekenden te bereiken.
De volgende themacampagne richt zich op de gww-sector, gekoppeld aan ‘Systems Engineering’, een werkwijze die rollen en taken vastlegt van alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een bouwwerk. De werkwijze is ontstaan door nieuwe aanbestedingsvormen zoals design 0x26 construct. Vanaf het tweede kwartaal helpt QuPRO met het werven van kandidaten voor aan deze werkwijze gelieerde specialistische beroepen.

Reageer op dit artikel