nieuws

Rotterdams ‘mooiste dochter’ volgebouwd

bouwbreed Premium

Hoge woontorens langs de Nieuwe Waterweg zijn niet het concept waarmee Hoek van Holland wil voldoen aan de eis van de Stadsregio Rotterdam om de komende twaalf jaar 3000 huizen te bouwen. De Rotterdamse deelgemeente zal de opgave vooral realiseren met grondgebonden woningen.

Het bouwplan gaat uit van een verdubbeling van het inwonertal tot 20.000 in 2020. “Toch blijven we een dorp. Er komt alleen meer leven in”, zegt deelraadsbestuurder Wim de Groot, die de bouwkranen verwelkomt met open armen en met de woorden: “De mooiste dochter van Rotterdam is eindelijk ontdekt.”
Om het dorpse karakter van De Hoek – een belangrijk argument bij de verkoop van de nieuwe woningen – te behouden, zijn er slechts enkele appartementengebouwen bedacht hoger dan vijf verdiepingen. In het westelijk duingebied komen twee torens met respectievelijk zestien en achttien verdiepingen (project AM) en in de dorpskern bouwt Humanitas een flat van 26 verdiepingen met 199 levensloopbestendige woningen. Alles bij elkaar een bescheiden skyline, vindt De Groot.
Ongeveer 2000 huizen komen in een nog te ontruimen kassengebied even ten noorden van het huidige dorp. Met een aangrenzend deelplan voor 115 woningen wordt deze zomer een begin gemaakt door Oma Amsterdam. De overige bouwlocaties liggen in de duinen en langs de Nieuwe Waterweg. Ze vullen het nagenoeg lege gebied op tussen het strand en het dorp.
Het plannen van bouwprojecten in de Hoek vergt veel tijd, zegt De Groot: “Het uitgestrekte staatsnatuurmonument Kapittelduinen legt ons grote beperkingen op. Ook de waterkeringen zorgen voor complicaties. Voor het project van AM moest de zeewering worden verlegd en voor een bouwplan van 225 appartementen aan de Langeweg was dijkverzwaring nodig. Dat betekent lang onderhandelen met het hoogheemraadschap.”
De nieuwbouw is nadrukkelijk niet alleen voor welgestelden bedoeld. Betaalbare prijzen moeten De Hoek ook voor de lagere inkomens bereikbaar maken. Het dorp moet een woonfunctie voor de hele regio krijgen. Om de bereikbaarheid te vergroten wordt inmiddels gewerkt aan een tweede ontsluitingsweg die de drukke en smalle N220 over de Maasdijk ontlast. De aangekondigde ombouw van de spoorlijn naar Rotterdam tot lightrailverbinding maakt vlot forensenverkeer in de toekomst mogelijk.

Reageer op dit artikel