nieuws

Recycling van kunststof gevels werkt effectief

bouwbreed

Het recyclingsysteem dat de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) een jaar geleden in gebruik heeft genomen, is effectief. De hoeveelheden gerecycled materiaal laten over het eerste jaar al een verdubbeling zien ten opzichte van de jaren daarvoor.

De inzameling van gebruikte kunststof-gevelelementen is structureel verbeterd, de efficiency verhoogd waardoor het milieu minder belast wordt. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het nieuwe systeem, laat de VKG weten.
Het recyclingsysteem is op een zodanige wijze georganiseerd dat het economisch rendabel wordt. De winstgevendheid maakt het mogelijk te blijven investeren in het systeem, waardoor recycling van kunststof gevelelementen steeds professioneler, hoogwaardiger en efficiënter zal worden. In de traditionele recyclingsystemen werd deze economische factor vaak verontachtzaamd. Recycling kostte immers per definitie geld, zo was de gangbare opvatting.
Het VKG-systeem verschilt qua opzet op een aantal wezenlijke aspecten van het oude. Door het gecombineerd aanbieden van afval­­stromen vanaf het terrein van de VKG-kozijnproducent zijn de professionele recyclebedrijven in staat voor eigen rekening en risico het transport en de hoogwaardige herverwerking te organiseren.
Door de te verwachten sterke groei van de retourstromen na 2010, zal de exploitatie van de recycling economisch steeds interessanter worden en uiteindelijk winstgevend worden.
De bij de VKG aangesloten kozijnproducenten fungeren als inzamelpunt voor oude kunststof kozijnen. Wanneer deze niet verontreinigd zijn en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, worden deze zonder kosten ingenomen door de kozijnproducent.

Gratis

Samen met het pvc-productieafval worden deze oude kozijnen periodiek door de aangesloten recyclingbedrijven opgehaald en gerecycled. De VKG heeft met deze recyclingbedrijven contractueel vastgelegd dat oude pvc-kozijnen en pvc-zaagsel gratis worden ingenomen en voor rekening en risico van het recyclingbedrijf worden vervoerd en gerecycled.
Het systeem heeft een landelijke dekking en staat open voor zowel professionele als particuliere partijen. Wanneer transport van een project terug naar het terrein de kozijnproducent te omslachtig is of te kostbaar wordt, voorziet het recyclingsysteem in een tijdelijk inzamelpunt in de vorm van containers op de bouwplaats.

Reageer op dit artikel